ตารางเรียน

◘◘◘ อัพเดต ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561(2/2561) ◘◘◘
** ตารางสอนครู**

                1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                9.  แนะแนว
Comments