ผลการเรียน☼ ผลการเรียนรายภาค 1/2560 ☼

 ม.1ม.2  ม.3 ม.4ม.5  ม.6
 1/1 2/13/1 4/1 5/1 6/1 
 1/2 2/23/2 4/2 5/2 6/2 
 1/3 2/33/3 4/3 5/3 6/3 
 1/4 2/43/4 4/4 5/4 6/4 
 1/5 2/53/5 4/5 5/5 6/5 
 1/6 2/63/6 4/6 5/6 6/6 
 1/7 2/73/7 4/7 5/7 6/7 
 1/8 2/83/8    
 1/92/93/9    
 1/10 2/103/10   


Comments