ผลการเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 04/07/2561

ผล 0 ร มผ

►  ข้อมูลจะอัดเดตทุกๆ 3 วัน  ◄

*เป็นข้อมูลที่นักเรียนที่แก้ผลการเรียน และอาจารย์ประจำวิชาส่งผลแล้วเท่านั้น*

  • รายชื่อนักเรียนที่ ติด 0 ร มผ  ปีการศึกษา 1/2561

ผล 0 ร มผ

►  สำหรับนักเรียนที่ไม่จบการศึกษา  ◄

ปีการศึกษา 2560


รายชื่อนักเรียนที่ ติด 0 ร มผ 
ปีการศึกษา 2/2560

ผลการเรียนรายภาค

►  ข้อมูลไม่อัดเดต  ◄

*เป็นการผลแจ้งรอบเดียวไม่อัดเดต และไม่สามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันใดๆได้*

  • ผลการเรียน ปีการศึกษา 2/2560
 ม.1ม.2  ม.3 ม.4ม.5  ม.6
 1/1 2/13/1 4/1 5/1 6/1 
 1/2 2/23/2 4/2 5/2 6/2 
 1/3 2/33/3 4/3 5/3 6/3 
 1/4 2/43/4 4/4 5/4 6/4 
 1/5 2/53/5 4/5 5/5 6/5 
 1/6 2/63/6 4/6 5/6 6/6 
 1/7 2/73/7 4/7 5/7 6/7 
 1/8 2/83/8    
 1/92/93/9    
 1/10 2/103/10 
  
Comments