ข่าวสาร


ข้อมูลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อแก้ผลการเรียนเสร็จให้รอ 2-3วัน 
และตรวจสอบดูได้ที่ 
ระบบ SGS เท่านั้น
ข้อมูลเวลา 8.23 น. 02/04/2562

*** นักเรียนที่ติด 0 ร มผ ***
ม.1     ม.2
ม.4     ม.5

*** นักเรียนที่ไม่จบการศึกษา 2/61 ***
ม.3     ม.6

-------------------------------------------------------------

กลับสู่เว็บหลัก


ดูผลการเรียน


คำร้องขอแก้ไขข้อมูลผิดพลาด
Comments