วันสถาปณาลูกเสือ 52

 
ภาพสุดท้าย  สงสัยจะเป็นผู้กำกับ  มาตรวจงานแน่ๆ
 
Comments