เอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้

***ยื่นเอกสารขอรับบำเหน็จดำรงชีพด้วยตนเองที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 (ห้องการเงิน)

หรือ

***ส่งไปรษณีย์ มาที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ม.1 ต.ลุ่มส่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 (ห้องการเงิน)