โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560 ณ วัดโบสถ์ ผลการแข่งขัน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ได้รางวัลชนะเลิศ ได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาคต่อไป