ทีมแอโรบิก

การแข่งขันแอโรบิก

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ของกรมพละศึกษา