นายเจริญ บัวลี

ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี