รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รายการแก้ไข..........มีการแก้ไขประกาศการสอบสัมภาษณ์ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ซึ่งได้แก้ไขให้                                           ใหม่เรียบร้อยแล้วและขอเพิ่มข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ และใบกรอกประวัติ
                                     ของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ซึ่งอยู่ท้ายนี้ด้วย

                        ประกาศ ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  มีมติเรื่องการแต่งกายของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2559 (ภาค ก) และ วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2559 (ภาค ข) โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบแข่งขันทุกคน (ชายและหญิง) สวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาว สวมกางเกงวอร์มขายาวสีดำหรือกรมท่า เข้าสอบแข่งขันในครั้งนี้
                                                        จึงแจ้งมาเพื่อทราบ....................
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบ  1 ก.ย. 2559 20:42 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
ประกาศสนอมสอบแยกเป็นรายวิชาเอก ต้องดูที่นี่ก่อน   1 ก.ย. 2559 06:45 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
สนามสอบเอกภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปศึกษา  1 ก.ย. 2559 06:47 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
สนามสอบสังคมศึกษา เลขที่สอบ 0001-0850   1 ก.ย. 2559 06:47 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
สนามสอบวิทยาศาสตร์ เกษตร จิตวิทยาและการแนะแนว   1 ก.ย. 2559 06:48 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
สนามสอบสังคมศึกษา เลขที่สอบ 0851-1118 ภาษาไทย   1 ก.ย. 2559 06:49 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
สนามสอบคอมพิวเตอร์ เลขที่สอบ 0001-0501   1 ก.ย. 2559 06:50 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
สนามสอบดนตรีไทย ดนตรีสากล คอมพิวเตอร์เลขที่ 0502-1094   1 ก.ย. 2559 06:50 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
สนามสอบปฐมวัย บรรณารักษ์ นาฏศิลป์ ประถมศึกษา อุตสาหกรรม คหกรรม ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น   1 ก.ย. 2559 06:51 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ  1 ก.ย. 2559 06:27 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
ยกเลิกประกาศเก่า แล้วใช้ฉบับแก้ไขนี้แทน  5 ก.ย. 2559 06:07 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
ยกเลิกฉบับเก่า แล้วใช้ฉบับแก้ไขนี้แทน  5 ก.ย. 2559 06:07 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
แผนที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี  1 ก.ย. 2559 06:36 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
แผนที่โรงเรียนเทพมงคลรังษีและโรงเรียนเทศบาล 1  1 ก.ย. 2559 06:37 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
แผนที่โรงเรียนอนุบาลวัดไชย ฯ โรงเรียนอนุบาลกาญจน์ ฯ และโรงเรียนเทศบาล 5  1 ก.ย. 2559 06:38 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
แนวปฏิบัติตน ของผู้เข้าสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559  5 ก.ย. 2559 06:13 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
ใบกรอกประวัติของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  5 ก.ย. 2559 06:13 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
ประกาศเรื่องการแต่งกายของผู้เข้าสอบทุกคน  14 ก.ย. 2559 20:32 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
มาตรการในการป้องกันการทุจริตในการสอบบรรจุ ฯ  9 ก.ย. 2559 19:30 ชาลี สำรองทรัพย์
Comments