เรียกบรรจุ ครั้งที่ 2/2559

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรียกบรรจุเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย รายงานตัวในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามบัญชีรายละเอียดวิชาเอกที่เรียกบรรจุตามรายละเอียดข้างล่างนี้
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
วิชาเอกประถมศึกษา  29 พ.ย. 2559 04:56 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
วิชาเอกภาษาไทย  29 พ.ย. 2559 04:51 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
วิชาเอกคณิตศาสตร์  29 พ.ย. 2559 04:52 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
วิขาเอกภาษาอังกฤษ  29 พ.ย. 2559 04:52 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
วิชาเอกวิทยาศาสตร์  29 พ.ย. 2559 04:53 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
วิชาเอกฟิสิกส์  29 พ.ย. 2559 04:53 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
วิชาเอกสังคมศึกษา  29 พ.ย. 2559 04:54 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
วิชาเอกคอมพิวเตอร์  29 พ.ย. 2559 04:54 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
วิชาเอกเกษตรกรรม  29 พ.ย. 2559 04:55 ชาลี สำรองทรัพย์
ċ

ดู
วิชาเอกปฐมวัย  29 พ.ย. 2559 04:55 ชาลี สำรองทรัพย์
Comments