สถิติการรับสมัครประจำวัน

โพสต์14 ส.ค. 2559 05:38โดยชาลี สำรองทรัพย์   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2559 07:27 ]
15 ส.ค. 16 ส.ค.  17 ส.ค. 18 ส.ค.19 ส.ค.  20 ส.ค. 21 ส.ค.รวม 
 955 567 567 406630 1213 383 4721
        
จำนวนผู้สมัคร แยกรายกลุ่มวิชา

15 ส.ค. 16 ส.ค. 17 ส.ค. 18 ส.ค. 19 ส.ค. 20 ส.ค. 21 ส.ค. รวม 
 ภาษาไทย 4521  1412 23  38 20 173
 คณิตศาสตร์ 46 3131  1136 45  16 216
 อังกฤษ 14471  7149  72 124 33 564
 วิทย์ ฯ123 71  60 31 55 152 32 524
 ฟิสิกส์15  11 5 1 9 1 45
 สังคมศึกษา 265147 118  90139  263 96 1118
 คอม ฯ 170 137143 113 168  283 801094
 ดนตรีไืทย 610  713  1563
 ดนตรีสากล 2 7 4 1 29
 นาฏศิลป์ 1 411  8 48
 ศิลปศึกษา 123 6 8 1151
 เกษตรกรรม11  9 1314 15 25  8 95
 อุต ฯ 2 10 1 19
 บรรณารักษ์ 4 3 0 1 20
 คหกรรม 4 10 4 30
 จิตวิทยาฯ 1 0 1 0 4 18 2 26
 ปฐมวัย 81 41 66 42 57 157 61 505
 ประถม ฯ 812  8 12 23 75
 ภาษญี่ปุ่น 3 1 1 13
 ภาษาจีน 4 0 2 0 4 2 1 13

Comments