หน้าแรก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการรับสมัครของสำนักงาน ฯ ดังต่อไปนี้ (เฉพาะที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัคร)
วิชาเอกต่อไปนี้ ผู้สมัครจะมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่มี ก็สามารถสมัครสอบได้ ได้แก่
เอกคณิตศาสตร์                  
อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างก่อสร้าง)
บัญชี
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ที่เหลือนอกจากนั้น ผู้สมัครจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตปฏิบัตการสอน/หนังสือรับรองสิทธิ์ ถึงจะมีสิทธิสมัครสอบได้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ........

การรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

1.    ก.ค.ศ.มีมติแก้ไขแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต “ให้นับหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยไม่ต้องดูเกรด”

2.    ผู้สมัครที่อยู่ใน 36 กลุ่มสาขาวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ใช้หลักฐานในการประกอบวิชาชีพครู ดังนี้

2.1 หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ

      1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
      2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
      3) หนังสือรับรองสิทธิ
      4) หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
      5) หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาขาดแคลน
2.2 กรณีผู้จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และคุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ไม่ทัน ให้ใช้ใบแสดงสถานะ แทนก่อนได้

 

*********************

สถิติการรับสมัครประจำวัน

โพสต์14 ส.ค. 2559 05:38โดยชาลี สำรองทรัพย์   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2560 17:22 ]

29 มีนาคม30 มีนาคม31 มีนาคม1 เมษายน2 เมษายน3 เมษายน4 เมษายนรวม 
974 58959410006334582794,527
        
จำนวนผู้สมัคร แยกรายกลุ่มวิชา

29 มีนาคม30 มีนาคม31 มีนาคม1 เมษายน2 เมษายน3 เมษายน4 เมษายนรวม 
 ปฐมวัย867080147704737537
ประถมศึกษา12914401479105
ภาษาไทย49305572563111304
คณิตศาสตร์113634582463417400
ภาาาอังกฤษ157886197815426564
ภาษาจีน1036426031
ภาษาญี่ปุ่น10012015
ภาษาฝรั่งเศษ01011025
วิทยาศาสตร์2681151031731268645916
ฟิสิกส์10961697259
เคมี119612128866
สังคมศึกษา138114109174907436735
ศิลปศึกษา2071816620491
 คหกรรมศาสตร์710714115256
เกษตรกรรม2191734231514133
ดนตรีสากล51286620764
ดนตรีไทย1018572639
นาฏศิลป์ 68719118867
 อุตฯช่างก่อสร้าง 3 2 7 14 12 6 4 48
จิตวิทยา ฯ604631424
บรรณารักษ์11731221238
 บัญชี 30 22 30 55 43 26 34 240
 รวม 974 589 594 1000 633 458 279 4,527

1-1 of 1