กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ยินดีต้อนรับ


พุธเช้า ข่าว สพฐ
https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ


มื่อวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานหน้าพระธาตุพนมจำลอง วัดป่าธรรมพิทักษ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.สมพงษ์   โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุและพระอรหันตธาตุในงานนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก บวชชี-พราหมณ์ และบุญกุ้มข้าวใหญ่ ครั้งที่ ๒๑ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  โดยมี นายสุเทพ  ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก เป็นหัวหน้าคณะอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุและพระอรหันตธาตุ  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสมโภชน์องค์พระธาตุ ให้ประชาชนได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมการท่องเที่ยว

https://drive.google.com/drive/folders/1kTWjtOF4-qLBQYbl3H5xWyQfhv0Mu_v_?usp=sharing
เมื่อวันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  นายสมพงษ์  โรจน์ภัทรพงศ์  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ เดินทางไปยังบ้านเลขที่  ๔๑  หมู่ ๘ ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  เพื่อมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือแก่ครอบครัว ด.ช.ธนชิต  กลีบบัว นักเรียนชั้น ป.๓ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา หลังบ้านที่อยู่อาศัยถูกไฟไหม้เผาวอดวายทั้งหลัง เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๐
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1349889768453069&set=a.1349888735119839.1073743419.100002961757055&type=3&theater

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริหารการศึกษาท่าคันโท ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแซง
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1344655912309788&set=a.1344654912309888.1073743414.100002961757055&type=3&theater

กลุ่มอำนวยการร่วมงานวางดอกไม้จันทร์ ร.9

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1342825799159466&set=a.1342824432492936.1073743412.100002961757055&type=3&theater

ผอ.สพป.กส.2 มอบนโยบายศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์ฆ้องชัย

 http://gg.gg/3xdmz

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา
"พัฒนาค่าลูกเสือโสมพะมิตร จ.กาฬสินธุ์"
https://drive.google.com/a/kalasin2.go.th/folderview?id=0B__Dw5ikBu95d2ZrOHk2aThjUkk&usp=sharing
พิธีเปิดค่ายลูกเสือโมพะมิตร จ.กาฬสินทธุ์
https://www.facebook.com/kurusapha.kalasin2/media_set?set=a.726463684162073.1073741974.100003953442893&type=3
ออกสื่อ TV ช่อง3 ข่าวนอกลู่
คลิกภาพเพื่อชมรายการภาพกิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

งานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ


รองผู้อำนวยการ สพป.กส.2
รักษาราชการแทน
หน้าห้อง 043-889534
สายตรง 089-8418994
นายธนาดุล  พาลี
รองผู้อำนวยการ สพป.กส.2
สายตรง 096-6746322

เบอร์โทรติดต่อกลุ่มงานภายใน

***หน้าห้อง ผอ.สพป.กส.2 043-889534
***หน้าห้อง ผอ.สพป.กส.2 043-889027
***กลุ่มอำนวยการ  043-889546
***กลุ่มบริหารงานบุคคล 043-889105
***กลุ่มบริหารการเงินฯ 043-889549
***กลุ่มนโยบายและแผน 043-889548
***กลุ่มส่งเสริม ฯ 043-889543
***กลุ่มนิเทศ ฯ 043-889547
***กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน 043-889118
***หน่วยตรวจสอบฯ 080-6722823   
***โทรสาร 043-889546*** 


สพฐกคศคุรุสภาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2สมศสกสคโรงเรียนดีเด่นE-Officeamss

http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/SpecialNewsList?NT22_TmpID=TM57052202
http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428
http://www.moe.go.th/moe/th/news/index.php?Key=news_policyPRAYUT
http://www.edreform.moe.go.th/
http://www.media.moe.go.th/musicList.php?pg=musicnew&cid=4