หน้าหลัก


กิจกรรมข่าว

  • การประชุมขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท ...
    ส่ง 21 มิ.ย. 2561 21:27 โดย กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล
  • การจัดอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบทางไกล เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รอง ผอ.สพท.รักษาราชการแทน ...
    ส่ง 21 มิ.ย. 2561 21:20 โดย กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวการศึกษา


  

ข่าว สพฐนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
รก ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

 นายสันติ  ภูสงัด
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผล


http://www.obec.go.th/

http://portal.obec.go.th/wps/portal

http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/home/index.php

http://www.kruthai.info/

http://www.ksp.or.th/ksp2013/

https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F358739064215611%2F