กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • รายงานขอจ้างและจัดทำประกาศ -รายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง
    ส่ง 25 มิ.ย. 2561 02:19 โดย กลุ่มการเงิน และสินทรัพย์
  • รายงานขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -รายงานขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาCC๑
    ส่ง 25 มิ.ย. 2561 02:14 โดย กลุ่มการเงิน และสินทรัพย์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แบบฟร์อม/เอกสารดาวน์โหลด 


Google Map
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2


นางจารุวัลย์ อินธิศร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
การเงินและสินรัพย์


www.obec.go.th

http://portal.obec.go.th/wps/portal

http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/home/index.php

http://www.kruthai.info/

http://www.ksp.or.th/ksp2013/

https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F358739064215611%2F#_=_