כיתות ד'

חוזרים ומתרגלים בנושאים מגוונים

posted Sep 10, 2016, 7:24 AM by אסנת פרייברג בואציו   [ updated Sep 10, 2016, 7:31 AM ]

מתרגלים לקראת מבדק סוף שנה

posted May 11, 2013, 5:33 AM by Unknown user

הורים וילדים יקרים,
ערכתי עבורכם דפי חזרה בחשבון ובהנדסה.
כל הנושאים נלמדו בכיתה לאורך כל השנה מלבד נפח תיבה וחילוק ארוך הנלמדים ומחוזקים בתקופה זו.
המבדק יתקיים ביום חמישי, 30/5.
אני מאמינה בכל אחד ואחת מכם שתעשו ככל יכולתכם.
שיהיה לכולנו שבוע מקסים,
ירדנה

מספרים פריקים וראשוניים ופתרון תרגילי כפל-חזרה

posted Mar 18, 2013, 8:05 AM by Unknown user

הורים וילדים יקרים,

בשבוע הבא, יום שישי, 12/4, נקיים עוצרים בודקים , נושא מספרים פריקים וראשוניים וכן פתרון תרגילי כפל וזאת בכדי שנוכל לשמר את נקודות החיזוק ולשפר את הנושאים הדורשים חיזוק.
לפניכם דף המכיל דרכי פתרון שונות ומגוונות לפתרון תרגילי כפל של מספר תלת ספרתי בחד ספרתי ומספר דו ספרתי בדו ספרתי וכן הגדרות.

חזרה לקראת מבדק שבר פשוט

posted Feb 27, 2013, 12:31 PM by Unknown user

משחקי שברים

posted Dec 29, 2012, 3:49 AM by Unknown user

שבר פשוט הוא חלוקת השלם לחלקים שווים,
היכנסו למשחקי השברים ותרגלו את מהות השבר.
תהנו, ירדנה

חזרה בהנדסה- לקראת מבדק סוף ספר ראשון

posted Dec 9, 2012, 11:38 PM by Unknown user

הורים וילדים יקרים,

מיד לאחר חופשת החנוכה, נקיים עוצרים בודקים בנושא הנדסה ,

בעקבות המבדק נוכל לשמר את נקודות החיזוק ולשפר את הנושאים הדורשים חיזוק.

לפניכם הנושאים שיופיעו במבדק :{מצורף הקובץ עם השרטוטים וההסברים}

שיום מצולע :

מצולע: קו ישר, שבור וסגור.

מצולע משוכלל: מצולע שכל הצלעות שלו וכל הזוויות שלו שוות.

שמו של המצולע ניתן על פי מספר צלעותיו.

משולש: מצולע בעל שלוש צלעות ושלושה קודקודים.

מרובע: מצולע בעל ארבע צלעות וארבעה קודקודים.

מחומש: מצולע בעל חמש צלעות וחמישה קודקודים.

משושה: מצולע בעל שש צלעות ושישה קודקודים.

משובע: מצולע בעל שבע צלעות ושבעה קודקודים.

מתומן{מהמילה: תמניה}: מצולע בעל שמונה צלעות ושמונה קודקודים.

משפחת המרובעים:

מרובע: מצולע בעל ארבע צלעות וארבעה קודקודים.

 שימו Y

üהריבוע הוא מלבן מיוחד בעל ארבע צלעות שוות{יש לו את כל מאפייני המלבן וגם ארבע צלעות שוות}

üהריבוע הוא גם מעוין מיוחד בעל ארבע זויות שוות וישרות{ יש לו את כל מאפייני המעויין וגם ארבע זוויות ישרות ושוות}

üהמלבן הוא מקבילית מיוחדת שבה כל הזוויות ישרות.{יש לו את כל מאפייני המקבילית וגם ארבע זוויות ישרות }

 

אלכסונים במצולעים:

הקטע המחבר שני קודקודים שאינם מחוברים באמצעות צלע משותפת נקרא: אלכסון המצולע.

 

 

האלכסון יכול להיות בתוך המצולע , מחוץ למצולע או חלק בתוך וחלק בחוץ.

חשוב!!!!לזכור ישנם מצולעים להם יש אלכסון מחוץ לצורה.

מספר האלכסונים מכל קודקוד קטן ב-3 ממספר הקודקודים כי אי אפשר להעביר אלכסון מקודקוד אל עצמו או אל השכנים שלו.

מספר האלכסונים מכל קודקוד שווה למספר הקודקודים פחות 3.

מצולעים שכל האלכסונים שלהם בתוך המצולע הם מצולעים קמורים

 

מצולעים שלפחות אלכסון אחד שלהם מחוץ המצולע הם מצולעים קעורים

 

זוויות במצולעים:

זווית חדה- זווית הקטנה מזווית ישרה

זווית חדה- זווית הקטנה מזווית ישרה

זווית חדה- זווית הקטנה מזווית ישרה

זווית חדה- זווית הקטנה מזווית ישרה

זווית נישאה זווית הגדולה מזווית שוחה וקטנה מסיבוב שלם של 360 מעלות

זווית חדה- זווית הקטנה מזווית ישרה

זווית ישרה- זווית בת 90 מעלות

זווית חדה- זווית הקטנה מזווית ישרה

זווית קהה- זווית הגדולה מזווית ישרה וקטנה מזווית שטוחה{180 מעלות}

זווית קהה- זווית הגדולה מזווית ישרה וקטנה מזווית שטוחה{180 מעלות}

 

 צלעות במצולע:

צלעות סמוכות במצולע

צלעות נגדיות במצולע

 

 

 

צלעות מקבילות במצולע הן צלעות שהמרחק ביניהן שווה והן אף פעם לא תיפגשנה.

 

שטח והיקף במלבן:

זכרו!!!

ריבוע הוא מלבן מיוחד!

 היקף המלבן הוא סכום הצלעות

דרך: אורךX2+רוחבX2

 

שטח המלבן הוא סך כל הריבועים בתוך המצולע.

דרך: אורך X רוחב

למידה מהנה, ירדנה

עוצרים בודקים סוף ספר ראשון

posted Nov 30, 2012, 5:53 AM by Unknown user

הורים וילדים יקרים,

בעוד כשבועיים, נקיים עוצרים בודקים , סוף הלמידה בעזרת הספר הראשון , בכדי שנוכל לשמר את נקודות החיזוק ולשפר את הנושאים הדורשים חיזוק.

לפניכם הנושאים שיופיעו במבדק :

כתבו במילים את המספרים:

לדוגמה: 300,124 שלוש מאות אלף, מאה עשרים וארבע.

שימו לב לכתיבה נכונה של כל פריט במבנה העשורי{אין צורך ב-ו' החיבור}.

כתיבה בספרות:

לדוגמה: מיליון, שבע מאות תשעים ותשע, ארבעים ואחת- 1,799,041

מאחר שאין ספרת  מאות עלינו להקפיד על כתיבת האפס.

מספר עוקב ומספר קודם:

מספר עוקב

המספר הגדול ב-1 מן המספר

המספר

מספר קודם

המספר הקטן ב-1 מן המספר

88,001

88,000

77,999

השלימו את החסר:{שימוש בחוק הפילוג, בכפל}

4+ 10X2+ 100X 4 + 1,000X5=5,124

 

הוסיפו/הקטינו ב-10,100,1,000.

כאשר אנו מגדילים ב-10 או 100 או 1,000, אנו מבצעים פעולת חיבור.

כאשר אנו מקטינים ב-10, 100,או ב1,000 אנו מבצעים פעולת חיסור.

הוסיפו/הקטינו פי-10,100,1,000.

כאשר אנו מגדילים פי-10 או 100 או 1,000, אנו מבצעים פעולת כפל.

כאשר אנו מקטינים פי-10, 100,או ב1,000 אנו מבצעים פעולת חילוק.

השלמת סדרות עולות ויורדות:

זכרו!!!בדקו האם הסדרה עולה או יורדת? ומהו ההפרש בין שני מספרים סמוכים.

דוגמה: 6043, 6,040, _______, 6,034, 6,031

הסדרה היא סדרה עולה, ההפרש בין שני המספרים הסמוכים זה לזה,

הוא: 3 ולכן הסדרה היא סדרה עולה ב-3 והמספר החסר הוא: 6,037

המבנה העשורי:

מהו המספר? או מי אני?:

47 מאות: ____

שימו לב : לכל מאה אנו מוספים שני אפסים לספרה.

כשיש לנו 47 מאות אנו מוספים שני אפסים וכעת המספר הוא: 4,700

דוגמה נוספת: אני קטן מ-3,788 וגדול מ- 3,785, מי אני? שימו Yמיהו המספר הנמצא בין שני המספרים הנתונים.

במקרה זה יש יותר ממספר אחד ולכן יש יותר מאפשרות אחת:

3,786,   3,787

סימני שוויון ואי- שוויון:

כאשר יש לנו שני מספרים ועלינו להוסיף סימן מתאים ביניהם, עלינו לבדוק מה ההבדל בין שני המספרים, היכן השינוי? באיזו ספרה?

805,907     _______>________    805,103

מאחר שספרת המאות בצד אחד קטנה מספרת המאות בצד השני כבר נוכל לדעת מיהו המספר הקטן יותר.

פתרון שאלות מילוליות:

שמרו על כל השלבים לפתרון נכון:

 

 

 

 

 

 

 


פתרון תרגילי חיבור:

לפנינו התרגיל : 354+281

אנו מרבים להציג מגוון דרכים בכיתה ולכן אציג גם כאן:

דרך ראשונה

דרך שנייה

דרך שלישית

חיבור במאונך:

 

 

1{מן העשרות}

4

5

3

1

8

2

5

3

6

חיבור בעזרת הלבנים{נמצאים בערכת העזרים}:

3 לבני מאה, 5 לבני עשר ו-4 לבני יחידה.

נחבר לזה:

2 לבני מאה, 8 לבני עשר ולבנה של יחידה.

חוק הפילוג:

500=300+200

130=50+80

5=4+1

נחבר את כל הסכומים:

635=500+130+5

פתרון תרגילי חיסור:

לפנינו התרגיל : 4,905-76

אנו מרבים להציג מגוון דרכים בכיתה ולכן אציג גם כאן:

דרך ראשונה

דרך שנייה

חיסור במאונך:

העברנו עשרת מן המאות

העברנו תשעה עשרות מן המאות

פרטנו מאה

 

5

0

9

4

6

7

 

 

9

2

8

4

חוק הפילוג:

4,905-70

ההפרש: 4,835

4,835-6

ההפרש: 4,829

סמנו את המספרים המתחלקים ב-3

שימו Y, מספרים המתחלקים ב-3 הם מספרים שסכום ספרותיהם מתחלק ב-3.

לדוגמה: 282, סכום הספרות הוא 12, 12 מתחלק ב-3 ולכן המספר 282 מתחלק ב-3.

סמנו את המספרים המתחלקים ב-6

שימו Y, מספרים המתחלקים ב-6 הם מספרים שסכום ספרותיהם מתחלק ב-3 והם זוגיים.

מספר זוגי הוא מספר שספרת היחידות שלו הי זוגית{0,2,4,6,8}

לדוגמה: 3,510, סכום הספרות הוא 9, 9 מתחלק ב-3, המספר הוא זוגי, ספרת היחידות היא 0 ולכן המספר3,510 מתחלק ב-6.

ציר המספרים:

כאשר מוצג לפנינו ציר המספרים עלינו לבדוק מיהם המספרים המודגשים בכדי למצוא את המספרים אשר יכולים להיות ביניהם.

על המספרים להיות גדולים מן המספר הקטן יותר וקטנים מן המספר הגדול ביותר בציר.

לדוגמה:

781

999

 

 

 

המספר הקטן על הציר הוא: 781 ואילו הגדול הוא 999.

ביניהם יכולים להיות מספרים רבים אך על כל מספר להיות גדול מ-781 וקטן מ-999.

כאשר אנו מתבקשים לשבץ מספרים על ציר המספרים עלינו לשים לב לרצף.

פתרון תרגילי שרשרת:

זכרו!

בתרגילי שרשרת נפתור ראשית את שבסוגריים.

נפתור חילוק או כפל.

נפתור חיבור או חיסור.

      לדוגמה: ___=7+3X500-10

בתרגיל שלנו אין סוגריים ולכן אנו מיד עוברים לכפל: 7X10

לאחר פתרון הכפל התקבל התרגיל הבא:

500-70+3

כעת מאחר שנשארו רק פעולות חיבור וחיסור נשמור על הסדר משמאל לימין:

500-70 ולאחר מכן ההפרש: 430+3.

התוצאה של תרגיל השרשרת 433.

 

 

למידה מהנה, ירדנה

שאלות חשבוניות ודרכי פתרון

posted Oct 8, 2012, 11:01 AM by Unknown user   [ updated Oct 8, 2012, 11:40 AM ]

הורים וילדים יקרים,
במהלך השנה אנו מוסיפים ידע חדש על ידע קיים וכך מבססים את הלמידה החשבונית שלנו.
היפטייה, מתמטיקאית מצרית מן המאה ה-14 אמרה:"שמרו על זכותכם לחשוב, אפילו תשובה שגויה טובה מאי- חשיבה", אני מסכימה עם כל מילה ומוסיפה את שאמר ארכימדס:" המתמטיקה מגלה את סודותיה לאלו האוהבים אותה " ואני מקווה שיחד נאהב חשבון.
בכל שיעור, כמעט, נציג שאלה חשבונית, דוגמה ממגוון השאלות המופיעות במבחן המפמ"ר ובעקבותיה נבדוק מגוון דרכים בכדי להגיע לפתרון.
עד עתה הגענו לשאלה מספר 5.
בכל פעם אוסיף את המצגת עם השאלה ודרך לפתרונה וכך תוכלו לשוב ולעיין בהן.
אני מאמינה בכם! זכרו זאת!
בהצלחה!
ירדנה

מהות השבר הפשוט

posted Feb 13, 2012, 9:39 AM by כלנית כרמיאל

אנחנו בראשית הכרת השבר הפשוט ומהותו.

התחלנו בהכרת משפחת השמניות והשישיות ובאמצועתן למדנו להשוות בין שברים, כגון: חצי, רבע, שליש

כדאי מאוד לחזור ולתרגל את הנושאים הנלמדים. מצורפים קבצים שיכולים לסייע בתרגול ובלמידה.
כמו כן כדאי מאוד להעזר במעבדת השברים שבאתר אופק
1. הגדרות מונה ומכנה
2. השוואת שברים
3. מהות השבר הפשוט תומכי זכרון1-10 of 11