ברוכים הבאים לבית ספר כלנית

מגזין ינואר
 

הודעות לשבוע שבין 19/2 - 24/2


19/2 הדרכה שיננית בכיתות א' - ג'. 
הפעלה של חברת הילדים. 

20/2 הפעלה של נטלי מהצופים. 
הפעלה מדעית של מכון דוידסון - מדענוע. 

21/2 הדרכה לקראת התרמה. 

23/2  הדרכה מדעית ממכון דוידסון - מדענוע. 

24/2 פעילות שבת ישראלית כיתות ד' - בראשית. 
פעילות מדור לדור כיתות ג' - בראשית. 
פעילות קבלת שבת כיתות ב' - בראשית. 

שבוע טוב לכולם!

 

   
לוח אירועים בית ספר כלניתהאתר שלנו בתצוגה מותאמת לאייפוןניהול ותחזוקת האתר: שמואלה לירן