ביקור במכון דודידסון  ביום רביעי, 3.5.17.
נצא משעה 8:00 ונחזור בסביבות 17:00

הודעות:

1. אנא קראו את התכנון השבועי היטב והביאו את הציוד הנדרש בהתאם לכתוב בתכנון.

2. שימו לב למשימות שבועיות.

3. כנסו ותרגלו בחופשה בחשבון באתר עת הדעת ועשר אצבעות, שחקו בסביבה המתוקשבת של השבחה.
ברכות למצטייני החודש
שראל
עדן
מכל
שהם   השתתפות בחידון ירושלים

  מיכל ועדן ייצגו אותנו בחידון ירושלים בבית הספר

   


יום הולדת שמח ומבדח

מזל טוב לילדים החוגגים את יום הולדתם בחודש מרץ:
שראל 19.3

מזל טוב לילדים החוגגים את יום הולדתם בחודש אפריל:
13.4 טוהר
21.4 קורל