חודש תמוז
 

"....ובתקופת תמוז יוצא השמש מתיקו בשביל לבשל את הפירות ואין העולם יכול לעמוד בו. למה? שאורו קשה." ( תנחומא תצווה , ח')

חודש תמוז הוא החודש הרביעי לחודשי השנה והוא החודש העשירי, כאשר מונים את חודשי השנה מתשרי.

 

מקור השם ומשמעויותיו

שם החודש הוא בבלי על שם "דומוזו" שהיה אל הפריחה וההתעוררות ומלך בחודשי האביב (ניסן, אייר, סיוון). בחודש תמוז עם כמישת הצמחים בטבע מת האל תמוז.

סביב מותו התנהל פולחן שבו הנשים היו מבכות את יום מותו. כנראה שגם נשים יהודיות אימצו פולחן זה, כפי שמשתמע מדברי הגינוי של הנביא יחזקאל באומרו:

"הנה שם הנשים יושבות מבכות את התמוז, ויאמר אלי עוד תשוב תראה תועבות גדולות מאלה." (יחזקאל ה פסוקים י"ד-ט"ו)

שם החודש ב"לוח גזר" הוא ירח זמר, שבו בוצרים, זומרים את הגפנים.

 

הידעת?

חודש תמוז הוא חודש חסר ובו עשרים ותשעה ימים. החודש הבא אחריו הוא חודש אב.

 

חודש תמוז תופס בזיכרון היהודי מקום חשוב ומשמעותי כחודש, שבו באו צרות רבות על עם ישראל .

 

י"ז בתמוז, בו נפרצו חומות ירושלים, נקבע על ידי חכמים כיום צום המציין את תחילתם שלשלושת השבועות, שבין י"ז בתמוז עד תשעה באב ,- חורבן הבית.

הם נקראים " בין המיצרים " לאור הפסוק גלתה יהודה מעני, ומרב עבודה היא ישבה בגויים ולא מצאה מנח כל רודפיה השיגוה בין המצרים" ( איכה א' פסוק ג') .

בתקופה זו נוהגים בקהילות ישראל מנהגי אבלות.

 

"חמישה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמישה בתשעה באב.

בשבעה עשר בתמוז - נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל.

 

בתשעה באב - נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה, ובשנייה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר. משנכנס אב, ממעטין בשמחה". (מסכת תענית פרק ד' משנה ו').

 

צום י"ז בתמוז מכונה צום הרביעי כדברי הנביא זכריה: "כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו" (זכריה ח', י"ט) .

 הודעות

הודעות, הודעות
מסיבת סיום השנה תתקיים ביום ב' 29.6.15 החל מהשעה 18:00
יש להביא את הכלתיק לכיתה.
יש להחזיר את כל ספרי הלימוד עד יום רביעי. 

מצטיינים


כל הכבוד למצטייני החודש
אלי
נתן
עדן
קורן


smiling flower  animation


ימי הולדת

מזל טוב לילדי חודש יוני:

עמית כ 7.6

קורן 13.6

סיון 19.6

לימור 22.6