חזון התקשוב הבית ספרי


ביה"ס כדורי מחנך את תלמידיו למצוינות ולחיים בחברה מרובת תרבויות. אנו רואים בשינויים ובאפשרויות הטכנולוגיות המתקדמות של המאה ה- 21 הזדמנות לשדרוג תהליכי ההוראה והלמידה והטמעת פדגוגיה איכותית בביה"ס. 
ביה"ס מאמין שהאפשרויות הטכנולוגיות העומדות לרשותו כיום, מחייבות שינוי בחינוך. שינוי שמתאפיין בפדגוגיה מותאמת ודינאמית. 
הפדגוגיה החדשה תשלב בין: ידע תוכן – ידע פדגוגי – ידע טכנולוגי. 
ביה"ס כדורי מוביל שינוי מתוך חשיבה על הצרכים של הלומדים ועל עיצוב דמותם כלומדים עצמאים. 
ביה"ס שואף ליצור קהילה חינוכית ערכית בעלת ידע עולם, תוך התחשבות בשונות ביניהם, אשר מאופיינת בשוני תרבותי  אך מדגישה הרחבת אופקים, העמקה והישגיות.  
דרכי הפעולה להשגת יעדים אלה יהיו: 

העצמת המורה כסוכן שינוי פדגוגי : 
   השתלמויות למורים שמטרתן העצמה ורכישת ידע טכנולוגי ופדגוגי וכן תכנון מערכי שיעור מתוקשבים על ידי   
   הצוותים המקצועיים לביסוס הידע והביטחון העצמי של המורים.

* הגדלת מספר השעורים המשלבים חקר ולמידה עצמית של התלמידים:  
   עיצוב/בניית מערכי שיעור בהם נעשה שימוש במחשבים נייחים/ניידים בכיתות, אפשרות  שימוש
   מבוקר במחשבי תלמידים, אספקת מחשבים שיעמדו לרשות התלמידים במרחבים הפתוחים במבני
   בית הספר. בית ספר מתחשב בשונות בין תלמידיו, על כן ישולבו מחשבים ניידים שיעמדו לרשות
   התלמידים בפעילויות חוץ בית ספריות לתיעוד תהליכים לימודיים והכשרת תלמידים לשימוש בכלי גוגל 
   דוקס לביצוע מחקרים , עיבוד נתונים והסקת מסקנות וזאת תוך שימוש בטבלטים ו/או מחשבים ניידים 
   לחיסכון בנייר ובזמן.

* השבחת המערכת לתקשורת בית ספרית יעילה ושימוש במחשב כחלק מתרבות ביה"ס: 
   אספקת מחשבים זמינים לפעילות חוץ כיתתית במרחבים, שילוב מסכיי הענק לפרסום וחשיפת עבודות
   תלמידים במגוון המקצועות הנלמדים.

* שימוש אפקטיבי בספרים אינטראקטיביים על ידי מורים ותלמידים: 
   שימוש בספרים דיגיטאליים בתחומים שונים, השתלמות בית ספרית לבניית ועיצוב שיעורים, מטלות
   והערכה חלופית הפועלים בעזרת/באמצעות / תוך שילוב ספרים אינטראקטיביים והקמת תשתית
   בביה"ס שתאפשר שימוש נרחב באינטרנט וסינון אתרים.

* הקמת סביבות למידה להוראה מרחוק: 
   המשך השתתפות בתכנית נחשון, שימוש בכיתה וירטואלית לצורך השתלמויות מורים ושיעורי תגבור,
   הכשרת מורים לשימוש ב- moodle  או בסביבת למידה דומה, ללא תשלום לצורך תקשורת מורה מורה,
   מורה תלמיד ומורה הורה.
 

כותר תוכן וספרי לימוד דיגיטליים חיים ברשת - גלישה בטוחה