Pàgina d'inici

DECLARACIÓ DE DRETS PER ATLETES JOVES.·Dret a participar de l’esport.
·Dret a participar, a un nivell compatible amb la maduresa i facultats de cadascun.
·Dret a comptar amb ensenyants adults qualificats.
·Dret a jugar com noi/a  i no com a adult/a.
·Dret dels nois i noies a participar en el lideratge i presa de decisions de la seva participació en l'esport.
·Dret a participar en mig ambients sans i segurs.
·Dret a l'apropiada preparació per participar en l'esport.
·Dret a una igualtat d'oportunitats per perseguir l'èxit.
·Dret a ser tractat/da amb dignitat.
·Dret a gaudir practicant l'esport ".