Tribunalul Argeş

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ultimele noutăţi 
-------------------------------
http://portal.just.ro/109/SitePages/informatii.aspx?id_inst=109

Conducerea instanţei
Preşedinte: Mariana VÂRGĂ
Vicepreşedinte:    Andreea Monica PRUNARU
Preşedinte secţie civilă: Alina ACHIM
Preşedinte secţie penală:
Mihaela Ioana NEACŞA 
(judecător delegat în funcţia de preşedinte secţie)
Preşedinte secţie pentru CM şi AS:Nicoleta CĂPITĂNESCU
 
(judecător delegat în funcţia de preşedinte secţie)
Prim grefier: Daniela UDREA

Contact:
Adresă: Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 7
Tel: (0248) - 216 599;
(0248) - 624 144
Fax: (0248) - 212 410
E-mail:tr-arges@just.roBiroul local de expertize judiciare tehnice şi contabile de pe lângă Tribunalul Argeş

Cont IBAN: -OP-RO53CECEAG0137RON0170427 - CEC BANK PITEŞTI

Cod fiscal: 4318083

Numerar: RO46CECEAG01G9RON0614352 - CEC BANK PITEŞTI

    Începând cu data de 25 mai 2020, arhiva şi registratura Tribunalului Argeş vor funcţiona prin programare online (click aici pentru programare).
        Programul de lucru cu publicul va fi 08,30 – 13,30: între orele 08,30-12,00 pentru programările online, iar în intervalul 12,00 - 13,30 pentru persoanele fără programare online. În situaţia în care nu există programări online sau acestea sunt limitate, în intervalul respectiv orar (08,30 - 12,00) vor avea acces şi persoanele fără programare (cu caracter excepţional).