Tribunalul Argeş

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ultimele noutăţi 
-------------------------------
http://portal.just.ro/109/SitePages/informatii.aspx?id_inst=109

Conducerea instanţei
Preşedinte: -
Vicepreşedinte:    Mariana VÂRGĂ
Preşedinte secţie civilă: Alina ACHIM
Preşedinte secţie penală:
Mihaela Ioana NEACŞA
Preşedinte secţie pentru CM şi AS:Nicoleta CĂPITĂNESCU
 
(judecător delegat în funcţia de preşedinte secţie)
Prim grefier: Daniela UDREA

Contact:
Adresă: Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 7
Tel: (0248) - 216 599;
(0248) - 624 144
Fax: (0248) - 212 410
E-mail:tr-arges@just.roBiroul local de expertize judiciare tehnice şi contabile de pe lângă Tribunalul Argeş

Cont IBAN: -OP-RO53CECEAG0137RON0170427 - CEC BANK PITEŞTI

Cod fiscal: 4318083

Numerar: RO46CECEAG01G9RON0614352 - CEC BANK PITEŞTI