Taxe de timbru

Informaţii

Taxele de timbru mai jos prezentate sunt actualizate la zi şi ele pot fi achitate de către orice justiţiabil chiar în sediul instanţei. 
Achitarea taxelor este întotdeauna premergătoare depunerii unei acţiuni.
 
La depunere, orice acţiune va fi însoţită de chitanţa taxei judiciare de timbru, achitată în mod complet, dar şi de timbrul judiciar.

Taxe judiciare de timbru

1. Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel: 
  - pretenţii de până la 39 RON ---> 2 RON
 
  - pretenţii între 39 RON şi 388 RON ---> 2 RON + 10% pentru ceea ce depăşeşte 39 RON.
 
  - pretenţii între 388 RON şi 3.879 RON ---> 37 RON + 8% pentru ceea ce depăşeşte 388 RON.
 
  - pretenţii între 3.879 RON şi 19.395 RON---> 316 RON + 6% pentru ceea ce depăşeşte 3.879 RON.
 
  - pretenţii între 19.395 RON şi 38.790 RON ---> 1.247 RON + 4% pentru ceea ce depăşeşte 19.395 RON.
  - pretenţii între 38.790 RON şi 193.948 RON ---> 2.023 RON + 2% pentru ceea ce depăşeşte 38.790 RON.
 
  - pretenţii peste 193.948 RON ---> 5.126 RON + 1% pentru ceea ce depăşeşte 193.948 RON.
 
2. Contestaţia la executare - se timbrează în funcţie de valoarea obiectului sau sumei constestate pe criteriile de mai sus dar nu mai mult de 194 RON. 
3. Cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept ---> 19 RON cu excepţia cazului când este vorba despre drepturi reale. În aceste cazuri timbrajul se calculează la valoare, pe criteriile de mai sus. 
4. Cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic ---> 12 RON. 
5. Cereri ce privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor ---> 10 RON. 
6. Cereri de ordonanţă preşedenţială ---> 10 RON. 
7. Cereri de partaj şi similare ---> 19 RON. 
8. Cereri de recuzare în materie civilă ---> 4 RON. 
9. Cerei de suspendarea executării silite ---> 10 RON. 
10. Măsurile asigurătorii ---> 10 RON. 
11. Contestaţia în anulare ---> 10 RON. 
12. Revizuirea ---> 10 RON. 
13. Acţiuni în grăniţuire care nu privesc şi revendicarea ---> 19 RON. 
14. Cereri de strămutare ---> 4 RON. 
15. Investirea cu formulă executorie ---> 4 RON. 
16. Încuviinţarea executării silite ---> 10 RON. 
17. Somaţia de plată ---> 39 RON. 
18. Eliberare de copii legalizate sau cu menţiunea definitivă de pe hotărârile judecătoreşti ---> 2 RON. 
19. Eliberarea de certificate ---> 1 RON. 
20. Cereri de divorţ ---> 39 RON. 
21. Cereri de stabilirea locuinţei minorilor, de încredinţare a acestora sau de stabilire a numelui minorilor ---> 6 RON. 
22. Plângeri împotriva refuzului executorului de a îndeplini un act sau de a efectua o executare ---> 8 RON. 
23. Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii ---> 8 RON.

Timbru judiciar

1. Cereri al căror obiect nu depăşeşte 100 RON, precum şi cererile cu obiect nepatrimonial ---> 0,3 RON; 
2. Cereri al căror obiect se cuprinde între 100,01 RON şi 1.000 RON ---> 1,5 RON; 
3. Cereri al căror obiect se cuprinde între 1.000,01 RON şi 10.000 RON ---> 3 RON; 
4. Cereri al căror obiect depăşeşte 10.000 RON ---> 5 RON