Curtea de Apel Piteşti

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ultimele noutăţi 
-------------------------------



Conducerea instanţei
Preşedinte: Marius Gabriel SĂNDULESCU
Vicepreşedinte: RALUCA EMILIA TRANDAFIR
Preşedinte secţie  I civilă: Maria Corina POSTELNICESCU
Preşedinte secţie penală: Ionuţ SCARLAT COMĂNESCU cu delegatie
Preşedinte secţie II civilă: Daniel RADU
Prim grefier: Gabriela PÎRVU

A N U N Ţ

 

În perioada 17 iulie -1 septembrie 2017, la Curtea de Apel Piteşti vor fi soluţionate cauzele având caracter urgent.

Şedinţele de judecată se vor desfăşura după următorul program:

- La Secţia I civilă în datele de 18 iulie 2017 şi, respectiv, 8 şi 22 august 2017.

- La Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în datele de 17 şi 25 iulie 2017  şi, respectiv, 8 şi 29 august 2017.

- La Secţia penală se vor desfăşura în raport de înregistrarea cererilor având caracter urgent.

Menţionăm totodată că, persoanele interesate (părţi în cauză, apărători ori mandatari) care doresc să depună diverse acte la dosarele aflate pe rolul instanţei noastre sau să obţină copii de pe acte din dosare, în condiţiile legii, se pot adresa Biroului Arhivă şi Registratură de la sediul instanţei, în fiecare zi de MIERCURI, începând cu data de 17.07.2017, între orele 8,00 - 12,00 .


Contact

Adresă: Strada Victoriei, Nr. 22
Tel:   (0248) 219 374
        (0248) 219 375
        (0248) 219 376

Fax: CABINET - 0248.223828

        ARHIVA – 0372.249816