Curtea de Apel Piteşti

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ultimele noutăţi 
-------------------------------Conducerea instanţei
Preşedinte: Emilia Raluca TRANDAFIR
Vicepreşedinte: Marius Gabriel SĂNDULESCU
Preşedinte secţie  I civilă: Maria Corina POSTELNICESCU
Preşedinte secţie penală: Ionuţ SCARLAT COMĂNESCU
Preşedinte secţie II civilă: Viorel TERZEA
Prim grefier: Cristian GĂLĂȚANU

A N U N Ţ

   Începând cu data de ​26 mai 2020, arhiva şi registratura Curţii de Apel Piteşti vor funcţiona prin programare online, sens în care va fi disponibilă pagina de internet http://213.177.22.10:8888​

       Programul de lucru cu publicul va fi 09,00 – 13,00între orele 09,00-12,00 pentru programările online, iar în intervalul 12,00 - 13,00 pentru persoanele fără programare online. În situaţia în care nu există programări online sau acestea sunt limitate, în intervalul respectiv orar (09,00 - 12,00) vor avea acces şi persoanele fără programare (cu caracter excepţional).


Contact

Adresă: Strada Victoriei, Nr. 22
Tel:   (0248) 219 374
        (0248) 219 375
        (0248) 219 376

Fax: CABINET - 0248.223828

        ARHIVA – 0372.249816


E-mail: ca-pitesti@just.ro

            Secţia 1 Civilă - mail corespondenţă documente în dosare: ca-pitesti-scivila1@just.ro

            Secţia 2 Civilă - mail corespondenţă documente în dosare: ca-pitesti-scivila2@just.ro

            Secţia Penală - mail corespondenţă documente în dosare: ca-pitesti-spenala@just.ro

            Birou Informare şi Relaţii cu Publicul: ca-pitesti-birp@just.ro