תבניות לבניית שיעורים מתוקשבים

ĉ תבנית+ליח.. (1).doc
הצג הורד
תבנית ריקה לבנית שיעור מתוקשב בערבית   142k גירסה 1 22 בספט 2012, 00:38 תקשוב בית ספר יסודי ג'בל סיך עין מאהל
ĉ תבניתמדעים.doc
הצג הורד
תבנית ריקה לבניית שיעור מתוקשב במדעים   43k גירסה 1 22 בספט 2012, 00:38 תקשוב בית ספר יסודי ג'בל סיך עין מאהל
ĉ תבניתריקה (1).doc
הצג הורד
תבנית מתמטיקה   45k גירסה 1 22 בספט 2012, 00:38 תקשוב בית ספר יסודי ג'בל סיך עין מאהל
ĉ ACTIVITY_TEMPLATE (2).docx
הצג הורד
תבנית ריקה אנגלית   21k גירסה 1 22 בספט 2012, 00:38 תקשוב בית ספר יסודי ג'בל סיך עין מאהל
Comments