Sejarah‎ > ‎Tingkatan 4‎ > ‎

Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

 

1)      Konsep khalifah menurut Islam

a)      Khalifah bererti pengganti yang laksanakan tgungjwb pemerintah dan pentadbiran

b)      Tggungjwb memelihara kemurnian agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

c)      juga tggungjwb kekalkan keharmonian dan kestabilan umat

 

2)      Tokoh yang tergolong Khulafa Al-Rasyidin

a)      Abu Bakar As-Siddiq

b)      Umar Al-khattab

c)      Uthman bin Affan

d)      Ali bin Abi Talib

 

3)      Kaedah pemilihan khalifah

a)      Melalui musyawarah atau syura

b)      Cadangan 1 nama sahaja daripada khalifah terdahulu. Contoh: pelantikan Umar

c)      Pemilihan beberapa calon. Contoh: pelantiakn Uthman

d)      Melalui pencalonan sekelompok masyarakat. Contoh: pelantikan ali

 

4)      Pembaharuan Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah

Pegawai

Perkenal dasar pelantikan pegawai

Majlis syura

Tubuhkan majlis syura

Mbahagi

Bahagi jajahan takluk kepada beberapa wilayah

Wali

Lantik wali atau setiausaha

Jabatan

Tubuh bbrapa jabatan polis, tentera, percukaian

Khatib

Jabatan tersebut diketuai khatib atau setiausaha

Pisah

Jabatan kehakiman dipisah dari jabatan lain mengelak salah laku hakim

al-Quran

Galakkan pengajaran al-Quran dengan sedia tmpat belajar di masjid

Guru

Hantar guru agama ke wilayah2 untuk kembangkan pendididkan

Kalendar

Perkenal kalendar Islam dengan jadikan thn Hijrah permulaan thn  Islam

Tentera

Bentuk tentera tetap dan sukarela

Tetap

Tentera tetap diberi gaji dan pakaian seragam

Kubu

Markas tentera dibina di sempadan

Cukai

Prkenalkan cukai jizyah dan cukai kharaj

Baitulmal

Mendirikan baitulmal untuk kawal pendapatan negara

Terusan

Bina terusan dan tali air seperti terusan Amirul Mukminin di Mesir

 

5)      Pengasas kerajaan Bani Umaiyah

a)      Muawiyah bin Abu Sufyan

 

6)      Fungsi baitulmal zaman kerajaan Umaiyah

a)      Sumber pndptan negara yang terdiri daripada kharaj, jizyah, zakat, usyur dan ghanimah

 

7)      Bidang ilmu pengetahuan zaman Umaiyah

a)      Ilmu agama (hadis, tafsir al-Quran, usuluddin)

b)      Penterjemahan buku2 rujukan pelbagai ilmu dalam B. Arab

c)      Kimia

d)      Astronomi

 

8)      Tahap pusat pemerintahan kerajaan bani Umaiyah

a)      Damsyik (750M)

b)      Cordova (756-1031M)

 

9)      Sistem Wazarah

a)      Pelantikan wazir sebagai ketua sistem pentadbiran negara

b)      Gabenor mengetuai pentadbiran wilayah

 

10)  Jbt yang ditubuhkan kerajaan bani Umaiyah untuk lincin pentadbiran

a)      Percukaian

b)      Surat-menyurat

c)      Urusan am

d)      Cap mohor

 

11)  Sumbangan bani Umaiyah dalam kesihatan

a)      Pembinaan hospital pertama oleh Khalifah Al-Walid b Abd Malik

b)      Pembinaan hospital penyakit kusta oleh khalifah Umar b Abdul Aziz

 

12)  Peranan baitulhikmah dalam ilmu pengetahuan

a)      Pusat intelektual dan penyebaran Islam melalui penulisan dan penterjemahan karya asing dalam B Arab

 

13)  Sumbangan kerajaan Abbasiyah dalam bidang ilmu

a)      Penterjemahan karya falsafah dan sains terutama dari B. Yunani

b)      Perkembanagn bidang penulisan

c)      Penglibatan ulama dalam penulisan, menyusun hadis

 

14)  Sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam perundangan

a)      Memperkenal undang-undang yang dikenali sebagai Kanun Suleiman

b)      Mewujudkan jwtan kadi dan mufti

c)      Memperkenalkan jwt Sheikh-ul-Islam sebagai ketua agama yang mengeluarkan fatwa

 

15)  Empayar

a)      Kerajaan atau pemerintahan yang tertinggi dan berdaulat serta menguasai wilayah yang luas

 

16)  Faktor kejayaan Uthmaniyah sebar Islam di Eropah

a)      Penaklukan Constantinople oleh Mehmed fatih

b)      Pegangan akidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi dalam kalangan tentera

c)      Keadaan politik di Eropah tidak stabil kesan pertelingkahan dan peperangan dalam kalangan kerajaan2 kecil

d)      Kelemahan dan kejatuhan kerajaan Byzantine iaitu institusi gereja tidak jadi pelindung kepada masyarakat

e)      Menjlnkan hubungan luar secara diplomasi dan toleransi

f)        Dasar sosial Islam berasaskan kecemerlangan individu bukan keturunan

g)      Menyediakan kemudahan seperti bina semula sekolah, rumah sakit dan kawasan perdggangan

h)      Penghijrahan orang Turki ke Balkan dan usaha pendakwah

 

17)  Bentuk pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain

a)      Melalui hubungan perdagangan dan perniagaan

b)      Hubungan diplomatik

c)      Penaklukan dan ketenteraan

d)      Kebudayaan

e)      Intelektual

 

18)  Kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain

a)      Berjaya ubah sitem kehidupan masyarakat kerana Islam bawa 1 akidah yang penting iaitu kepercayaan kepada Allah

b)      Perluasan kerajaan Islam

c)      Lahirkan pelbagai bentuk kerajaan dan masyrakat seperti kerajaan Delhi, Moghul di India

d)      Orang Islam mampu kuasai ekonomi terutama prdagangan dengan lbih baik dan berkesan

e)      Mmpengaruhiproses urbanisasi sosial di bandar dan kawasan sekitar

f)        Mmbolehkan para cendekiawan Islam dan kafir brtukar pendpt

 

19)  Sbb Uthman digelar “Zun Nurain”

a)      Pernah kahwin 2 orang puteri Nabi Muhammad s.a.w. slps salah 1 meninggal

 

20)  Tokoh cendekiawan termasyur dalam falsafah

a)      Ibnu Sina

b)      Al-Kindi

c)      Fakh Al-din

d)      Al Razi

e)      Ibnu Al-Arabi

f)        Ibnu Rushd

g)      Imam Ghazali

 

21)  Cara kerajaan bani Abbasiyah ditubuhkan

a)      Ditubuhkan tahun 750M slps revolusi Abbasiyah yang menumbangkan bani Umaiyah

b)      Gerakan ditaja oleh Ali b Abdullah yang brgerak sulit tapi secara trbuka zaman Khalifah Umar b Abdul Aziz

c)      Mereka jlnkan kempen jatuhkn kerajaan bani Umaiyah dengan guna nama Ahlul bait untuk dapat sokongan

d)      Gerakan diperkukuh dengan keanggotaan 2 pahlawan besar, Abu salamahal-Khalal dan Abu Muslim

 

22)  Tugas khalifah

a)      Bertugas memelihara kedudukan Islam

b)      Tadbir negara ikut hukum syariah berpandu al-Quran dan sunnahkewajipan titikberat sistem politik, sosial dan ekonomi

c)      Tggungjwb pastikan kelicinan pentadbiran negara termasuk mempertahan negara

d)      Menjaga kebajikan rakyat untuk kehidupan sejahtera

e)      Menjaga dan meneruskan ajaran Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad s.a.w.

f)        Kekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah serta memantapkan sistem perundangan Islam

g)      Urus hal ehwal kewangan dan perbendaharaan negara, baitulmal sistem pungutan kharaj, jizyah dan zakat

 

23)  Janissari

Kumpulan

Kumpulan tentera infantri elit yang terlatih dalam sistem kerajaan Turki Uthmaniyah

Kanak-kanak

Kumpulan kanak-kanak yang diambil melalui sistem devshirme iaitu tidak semua akn jd pentadbir

Serap

Sebahagian mereka diserap ke dalam sistem pentadbiran

Latihan

Sebelum diserap, mereka diberi latihan fizikal dan ketenteraan

Perang

Didedahkan dengan teknik Perang

 

24)  Kesan kemasukan Islam di Sepanyol

Mosarab

Semasa zaman Umaiyah di Sepanyol, orang Kristian tempatan yang dikenali mozarab amal cara hidup Islam seperti berpakaian dan bertutur bahasa Arab

Susila

Tatasusila kehidupan harian orang Islam mempengaruhi kehidupan harian orang Eropah dengan begitu kuat sehingga pengaruh berterusan ke pertghan zaman Renaissance

Mudejar

Golongan yang berperanan dalam proses ini adalah Mudejar iaitu orang Islam setempat yang terus tinggal di kawasan pemerintahan orang Kristian

Pendapat

Perluasan kawasan penaklukan Islam mmbolehkan cendekiawan Islam tukar pendpt antara satu sama lain

Terjemah

Cendiakawan Islam terjemah karya penulis Greek seperti Plato

Dalami

Ilmuan Islam mendalami ilmu dan keilmuan tamadun Eropah seterusnya memperkembang lagi ilmu tersebut menurut pandangan inttelektual Islam

Utama

Bahasa Arab bahasa utama Sepanyol zaman Umaiyah yang berpusat di Cordova

 

25)  Sumbangan Ibnu Sina

Terkenal

Seorang yang terkenal dalam bidang falsafah dan perubatan

Falsafah

Karang buku falsafah, Al-mantiq dan Damesh Nameh

Qanun

Karang buku perubatan, Qanun, Al-Shafa dan Sadidiyya

Guna

Kebanyakan buku perubatannya diguna di universiti Eropah hinga abad ke-19

 

Sejarah Tingkatan 4 SPM

www.jombelajar.co.cc

admin@jombelajar.co.cc

Comments