Pendidikan Islam‎ > ‎Tingkatan 4‎ > ‎

Bab 21 Kerajaan Bani Umaiyah

Bab 21 Kerajaan Bani Umaiyah

 

21.  Kerajaan Bani Umaiyah

 

21.1.                    Penubuhan Kerajaan Bani Umaiyah

 

21.1.1.  selepas kemangkatan Ali bin Abi Talib 14 Hijrah, penduduk Kufah melantik Hasan bin Ali sebagai pengganti ayahandanya

21.1.2.  walaubagaimanapun, beliau terpaksa menyerahkan jawatan tersebut kepada Muawiyah bin Abu Sufian kerana tidak dapat menyelesaikan huru-hara dan pertumpahan darah yang berlaku dalam negara

21.1.3.  Penyerahan Dibuat Dengan Syarat-Syarat :

21.1.3.1.        Muawiyah mesti memerintah berdasar al-Quran dan as-sunnah

21.1.3.2.        sentiasa menghormati dan memualiakan keluarga Nabi Muhammad s.a.w.

21.1.3.3.        pemilihan jawatan khalifah selepasnya mestilah berdasarkan Majlis Syura

21.1.4.  Peringkat Pemerintahan

21.1.4.1.        zaman kelahirannya bermula dengan  pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufian (40-60H) dan berakhir dengan pemerintahan Yazid (64H)

21.1.4.2.        zaman pemerintahan keturunan Marwan bin Al-Hakam yang dikenal sebagai ‘zaman kemajuan’ (65-86H) hingga zaman kejatuhannya (127-132H)

21.1.4.3.        diasaskan oleh Abdul Rahman Ad-Dahlil hingga pemerintahan Hisyam (137-399H)

 

21.2.                    Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah Kepada Tamadun Islam

 

21.2.1.  Perkembangan Ketenteraan

21.2.1.1.        Muawiyah sangat mengambil berat tentang pertahanan negara. Beliau mengemaskini angkatan tentera dengan meniru corak gerakan tentera daripada Parsi

21.2.1.2.        Beliau Membahagikan Tentera Kepada Lima Bahagian

21.2.1.2.1.  pasukan teras diletakkan di tengah-tengah (Qalbu Al-Jaisy)

21.2.1.2.2.  sayap kanan (Al-Maimunah)

21.2.1.2.3.  sayap kiri (Al-Maisarah)

21.2.1.2.4.  pasukan hadapan (Al-Muqaddimah)

21.2.1.2.5.   barisan belakang (Safah Al-Jaisy)

21.2.1.3.        kerajaan turut tubuhkan angkatan perang yang teratur dan dilengkapi dengan peralatan moden dan canggih

 

21.2.2.  Perkembangan Pendidikan

21.2.2.1.        khalifah sangat ambil berat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan

21.2.2.2.        khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz merupakan ulama yang alim dalam bidang al-Quran, tafsir, hadis dan nahu yang menjadi tumpuan utama pendidikan pada ketika itu

21.2.2.3.        Kota Basrah menjadi terkenal sebagai pusat penyebaran ilmu. Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dan bahasa rasmi kerajaan

21.2.2.4.        disiplin ilmu yang kekenal sebagai ‘At-Tadwin’ wujud kesan daripada kegiatan penulisan, pembukuan dan pembinaan perpustakaan

 

21.2.3.  Ekonomi

21.2.3.1.        kekuatan ekonomi negara bergantung kepada pertanian dan perdagangan

21.2.3.2.        Hasil Negara:

21.2.3.2.1.  kharaj

21.2.3.2.2.  jizyah

21.2.3.2.3.  zakat

21.2.3.2.4.  usyur

21.2.3.2.5.  fai

21.2.3.2.6.  ghanimah

21.2.3.3.        Faktor Kegemilangan Tamadun Islam

21.2.3.3.1.  kecekapan dan kebijaksanaan khalifah

21.2.3.3.2.  penguasaan ilmu pengetahuan

21.2.3.3.3.  ekonomi yang stabil

21.2.3.3.4.  kekuatan tentera

 

21.3.                    Faktor Kejatuhan

21.3.1.  sikap beberapa orang pemerintah yang mengabaikan ajaran Islam

21.3.2.  pemilihan pemerintah tidak dilakukan melalui majlis Syura

21.3.3.  pemerintah bersikap tidak adil dan membezakan orang Arab dengan bukan Arab

21.3.4.  pemerintah yang dilantik tidak berkelayakan


Pendidikan Islam Tingkatan 4 SPM
www.jombelajar.co.cc
admin@jombelajar.co.cc
Comments