חזון בית הספר יסודי ב' גוליסחזון בית ספר ממלכתי ב' גוליס 
הישגיות היא פועל יוצא של הערכה מבוססת על כבוד הדדי ,אמון והוגנות,דיאלוג,רפליקטיבה שותפות ושקיפות

אקלים חינוכי מיטבי מוניע אלימות מושתתת על אווירה נוחה ומזמנת ביקורת בונה וסביבה מתוקשבת מתקדמת בעידן הטכנולוגי המאפשרת להשתלב בחיים העתידיים


ביה"ס מאמין ושואף לצמיחה מתמדת של ההון האנושי הנתמך על ידי תרבות ארגונית איכותית ומצויינת 
בביה"ס מאמינים במעורבות ההורים בעשייה החינוכית ורואה את אחריותו בעיצוב דמותו של התלמיד כאזרח טוב ותורם, ומבסס את ישיתו על ערכים חינוכיים וחברתיים,  ומטפח תרבות של למידה.