הודעות המנהל

אתרים לימודיים‏‎‏‏‏‎‎‎‏‎‎‏‎‎‏‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‏‏‏‏‏‏‎‏‏‏‏‏‏‎‏‏‎‎‏‎‏‎‎‎‏‎‏‏‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‏‎‎‏‏‏‏‏‏‏‎‏‎‎‏‎‎‎‏‎‎‏‏‏‏‏‎‎‎‏‏‏


اغنية عيدك يا امي

عيد الام - 24/3/2014


قصة الدجاجة والصوص- 24/3/2014


اغنية يا امي- الصف الخامس ج - المربية امال عامر- 24/3/2014


هلا ماما هلا - 24/3/2014

لوحة تخطيط فعاليات   סילבוס מפגשים להשתלמות: ספרים דיגיטליים ליישום חדשנות פדגוגית-1994 - יסודי א‘ - ג‘וליס

1 06/11/2013 18:30-16:00 ד' מהו ספר דיגיטלי? מאפיינים וסוגים
2 20/11/2013 18:30-16:00 ד' מושגים חשובים בעולם הדגטלי
3 04/12/2013 18:30-16:00 ד' סוגיות בקריאת טקסט דיגיטלי
4 15/01/2014 18:30-16:00 ד' שילוב חשיבה מסדר גבוה בהוראה-למידה
5 29/01/2014 18:30-16:00 ד' למידה שיתופית- הלכה למעשה
6 12/02/2014 18:30-16:00 ד' כלים ללמידה שיתופית ושילובם בפעילות פדגוגית
7 26/02/2014 18:30-16:00 ד' כלים ללמידה שיתופית ושילובם בפעילות פדגוגית
8 12/03/2014 18:30-16:00 ד' למידה בשילוב ספרים דיגיטליים - הלכה למעשה
9 26/03/2014 18:30-16:00 ד' למידה בשילוב ספרים דיגיטליים - הלכה למעשה - המשך
10 09/04/2014 18:30-16:00 ד' סיכום והצגת תוצרים

عدد الزوار للموقع

 ضمن مشروع
"مدارس رقمية" 

בית ספר דיגיטלי 

تم اعطاء طلاب
 خامس - سادس 
أجهزة ايباد(טאבלטים)
 لاستعمالها في
العملية التعليمية.

وزارة المعارف والمجلس المحلي يفتحون  مشروع "مدارس رقمية"  في مدرسة  جولسالابتدائية (أ)    للمزيد من التفاصيل اضغط هنا...