กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 พ.ค. 2562 23:34 Admin Jaturatpit แก้ไข ข้อมูลครูและบุคลากร
30 ม.ค. 2562 18:36 Admin Jaturatpit แก้ไข ข้อมูลครูและบุคลากร
9 ม.ค. 2562 19:26 Admin Jaturatpit แก้ไข คะแนน O-Net ชั้น ม.3 ปี 2560
9 ม.ค. 2562 19:25 Admin Jaturatpit แก้ไข คะแนน O-Net ชั้น ม.3 ปี 2560
9 ม.ค. 2562 19:19 Admin Jaturatpit แก้ไข คะแนน O-Net ชั้น ม.3 ปี 2560
9 ม.ค. 2562 19:07 Admin Jaturatpit แก้ไข สารสนเทศโรงเรียน ปี2562
9 ม.ค. 2562 19:07 Admin Jaturatpit สร้าง สารสนเทศโรงเรียน ปี2562
9 ม.ค. 2562 19:06 Admin Jaturatpit แก้ไข สารสนเทศโรงเรียน ปี2561
9 ม.ค. 2562 19:06 Admin Jaturatpit สร้าง สารสนเทศโรงเรียน ปี2561
9 ม.ค. 2562 19:06 Admin Jaturatpit แก้ไข สารสนเทศโรงเรียน ปี2560
9 ม.ค. 2562 19:05 Admin Jaturatpit สร้าง สารสนเทศโรงเรียน ปี2560
9 ม.ค. 2562 19:01 Admin Jaturatpit แก้ไข คะแนน O-Net ชั้น ม.3 ปี 2562
9 ม.ค. 2562 19:01 Admin Jaturatpit สร้าง คะแนน O-Net ชั้น ม.3 ปี 2562
9 ม.ค. 2562 19:00 Admin Jaturatpit แก้ไข คะแนน O-Net ชั้น ม.6 ปี 2562
9 ม.ค. 2562 19:00 Admin Jaturatpit สร้าง คะแนน O-Net ชั้น ม.6 ปี 2562
9 ม.ค. 2562 18:58 Admin Jaturatpit แก้ไข คะแนน O-Net ชั้น ม.6 ปี 2561
9 ม.ค. 2562 18:58 Admin Jaturatpit สร้าง คะแนน O-Net ชั้น ม.6 ปี 2561
9 ม.ค. 2562 18:58 Admin Jaturatpit สร้าง คะแนน O-Net ชั้น ม.3 ปี 2561
9 ม.ค. 2562 18:44 Admin Jaturatpit แก้ไข คะแนน O-Net ชั้น ม.3 ปี 2560
9 ม.ค. 2562 18:44 Admin Jaturatpit สร้าง คะแนน O-Net ชั้น ม.3 ปี 2560
9 ม.ค. 2562 18:43 Admin Jaturatpit แก้ไข คะแนน O-Net ชั้น ม.6 ปี 2560
9 ม.ค. 2562 18:43 Admin Jaturatpit สร้าง คะแนน O-Net ชั้น ม.6 ปี 2560
9 ม.ค. 2562 08:09 Admin Jaturatpit แนบ 02ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป.pdf กับ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
9 ม.ค. 2562 08:08 Admin Jaturatpit อัปเดต 02ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป.docx
9 ม.ค. 2562 05:13 Admin Jaturatpit แก้ไข ภาพกิจกรรม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า