กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2559

โพสต์28 ม.ค. 2560 01:23โดยAdmin Jaturatpit
เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลู
กเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม.32
ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
- ฐานความรู้วิชาการ
- ฐานผจญภัย
- ออกกำลังกาย
- ปิดกอง
  
  
  
  
  
  
  
  


Comments