การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์28 ม.ค. 2560 01:31โดยAdmin Jaturatpit
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม. 32 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงผลการเรียน ร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้
ไขปัญหา 0 ร มส
และจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานแก
่นักเรียน
  
  
  
  
  
  

Comments