คะแนน O-Net ชั้น ม.6 ปี 2559

 ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม    

                
                
                 ผลรวมรายโรงเฉลี่ยเรียงลำดับ  ระดับ สพม.32
                
Comments