Macht N - Z‎ > ‎

Pesten

Pesten is volgens een vast patroon verbaal en licht fysiek geweld uitoefenen. Telkens weer ten aanzien van dezelfde persoon intimiderend gedrag vertonen. Geestelijk of inwendig geweld gericht op één en dezelfde persoon.

Op school, in huis of tijdens het werk bestaan terugkerende spiralen van verbaal en fysiek geweld. Steeds weer 'onderhandelen' dader en slachtoffer over macht en onmacht waarmee haat en woede overgaan in een bloedserieus spel. De rauwe werkelijkheid van dominantie en ondergeschiktheid op het schoolplein of thuis (huiselijk geweld) evolueert naar een steeds terugkerende opvoering met zelfgekozen regels en rollen. Voorspelbare gedragingen van medeleerlingen, huisgenoten en collega's dragen bij aan domesticatie. Omstanders en 'medeplichtigen' oefenen dan een bezwerend effect uit waardoor de intimidatie niet uit de hand loopt en de situatie hanteerbaar blijft.

Je bewust worden van cognitieve dissonantie is beseffen dat bepaalde handelingen eigenlijk niet kloppen (= pesten) terwijl de omgeving doet alsof er weinig aan de hand is (= van pesten wegkijken). Omstanders zorgen ervoor - tegen beter weten in - dat wat feitelijk krom is (= intimidatie), recht wordt (= valt wel mee). Omstanders van ritueel en geweld zijn ziende blind en Oost-Indisch doof. Alleen oplettende buitenstaanders zijn in staat het gewelddadige karakter van bullying op te merken.

Plagerijtjes - ook via sociale media - kunnen overgaan in serieus pesten. Pesten als ritualisering van een slechte gewoonte. De uiteenlopende gedragspatronen van dader, slachtoffer en omstanders bieden ingangen voor de preventie en de bestrijding van pesten.