Wie zijn wij?

Actueel: 

Donderdag 20 december in Brasserie Waalhaven (zie mail van 13-12 van de voorzitter) met
Herman de Witte over “Ondraaglijke lichtheid van het bestaan”

Wij vormen een Rotterdamse Probus club (Hillegersberg 1993) en deze website dient voor de interne uitwisseling van gegevens. Samen vormen wij een groep van vijfentwintig heren die een verantwoordelijke maatschappelijke positie hebben vervuld. De jongste is van 1950 en het is waarlijk een bont gezelschap. We zien elkaar om te twee weken op donderdag tussen twaalf en twee uur in café-restaurant Lommerrijk aan de Straatweg, Hillegersberg te Rotterdam. Na de borrel is er de lezing, meestal van één van de leden gevolgd door discussie. Daarna lunchen we. Enkele keren per jaar organiseren we iets met de dames. Meestal word je gevraagd lid te worden. Zij die belangstelling hebben, kunnen dit kenbaar maken via een lid of via een email aan janneshmulder [at] gmail [dot] com

Subpagina''s (1): Portrettengalerij