3. ebaluazioa‎ > ‎

5. gaia

Contenidos

 1. 1 5. Hornikuntza area (3. ebaluazioa)
  1. 1.1 5.1. Definizioa eta oinarrizko kontzeptuak
  2. 1.2 5.2. Osagarriak
  3. 1.3 5.3. Hornikuntza zikloa
  4. 1.4 5.4. Izakinak: kontzeptua
  5. 1.5 5.5. Inbentario motak
  6. 1.6 5.6. Eskari motak
  7. 1.7 5.7. Inbentarioa
  8. 1.8 5.8. Inbentarioen helburuak
  9. 1.9 5.9. Inbentarioen maila hobezina jakiteko
  10. 1.10 5.10. Inbentarioen kostuak eta tamaina
  11. 1.11 5.11. Bere esanahiak adierazi
  12. 1.12 5.12. Inbentarioen kudeaketako Wilson-en eredua
  13. 1.13 5.13. Inbentarioen kudeaketarako JIT (Just-in-time) sistema
  14. 1.14 5.14. Inbentarioen kudeaketako ABC eredua
  15. 1.15 5.15. Orbegozo Sozietate Mugatuak urtean 225.000 kg erremolatxa behar ditu bere ekoizpenerako eta lehengai hori 4,5 €/kg prezioan erosten du...
  16. 1.16 5.16. Aurreko adibideko enpresak 10 eguneko hornikuntza-epea du eta bere segurtasuneko stock-a 3.750 kg-koa da...
  17. 1.17 Izakinen balorazioa: PMP, FIFO eta LIFO
  18. 1.18 5.17. Olza Sozietate Kooperatibak 10 idazteko makina erosi ditu gero saltzeko asmoz...
  19. 1.19 5.18. Casero S.A.-k produktu bat 100 unitateko ekoizpen loteetan fabrikatzen du...
  20. 1.20 5.19. EUSKOBRIKO S.A. enpresak burdingintzaren arloan banatzaile handizkari bezala dihardu. Torlojuen biltegia kudeatzeko ez daki zein metodo erabili: FIFO, LIFO edo BPA.
  21. 1.21 5.20. Rivera Sozietate Kooperatiboan 07/01 datarekin produktu baten 17.000 unitate ditugu 75 €/u-ko prezioan...
  22. 1.22 5.21. Hidalgo S.A.-k 2004ko martxoaren lehen hamabostaldian honako operazioak egin ditu:
  23. 1.23 5.22. IBERTOLA E.A. enpresak, KATA produktuarekin erlazionatutako eragiketa hauek burutu ditu urtarrilean:
  24. 1.24 5.23. (HAUTAPROBAK-06-07-ekaina) Enpresa batek zigilu-makinak ekoizten ditu: Ery 789 produktuan, aurtengo urtarrilean honako mugimendu hauek erregistratu dira:
  25. 1.25 5.24. (HAUTAPROBAK 05-06-ekaina) Txakolin ekoizle batek botilak biltegiratzen ditu. Hona hemen datu batzuk: 1.000 botilako gutxieneko stock-a mantentzen du. Produkzio garaian astean kontsumitutako botilak 1.000 dira eta eskaera egiten duen bakoitzean hilabeteko kontsumorako eskatzen du. Botilak heldu arte hamabost egun igarotzen dira.
  26. 1.26 5.25. (HAUTAPROBAK 04-05-uztaila) ITSASMIR enpresak hilero 200 unitate kontsumitzen du. Ezarritako segurtasun stocka 50 unitatekoa, hornikuntza epea astebetekoa eta eskaera kopurua hilabetean kontsumitzen dena izanik, kalkula itzazu:
  27. 1.27 5.26. (HAUTAPROBAK 03-04-ekaina) PUSKAS S.A. enpresak surf egiteko oholak egiten ditu. Hilean, haritzez egindako 1.000 ohol kontsumitzen ditu. Ezarritako segurtasun stock-a 150 unitatekoa da eta hornikuntza epea 15 egunekoa, eta eskaera egitean bi hilabeteri dagokion kontsumoaren kopuru bera eskatzen da. Kalkula itzazu:
  28. 1.28 5.27. (HAUTAPROBAK 02-03- ekaina) Bere esanahiak adierazi:
  29. 1.29 5.28. (HAUTAPROBAK 02-03- ekaina) EUSKOBRIKO E.A. enpresak burdingintzaren arloan banatzaile handizkari bezala dihardu. Torlojuen biltegia kudeatzeko ez daki zein metodo erabili: FIFO, LIFO edo BPA.
  30. 1.30 5.29. (HAUTAPROBAK 01-02- uztaila) IBERTOLA E.A. enpresak, KATA produktuarekin erlazionatutako eragiketa hauek burutu ditu urtarrilean:
  31. 1.31 5.30. (HAUTAPROBAK 01-02-ekaina) PUSKA E.A. enpresak osagai bateko 1.000 unitate kontsumitzen ditu hilean. Ezarritako segurtasun stock-a 150 unitatekoa bada, hornikuntza epea 15 egunekoa izanik eta eskaera bolumena 2.000 unitatekoa, kalkula itzazu:
koroirastorza.com-3. ebaluazioa-5. gaia

5. Hornikuntza area (3. ebaluazioa)

5.1. Definizioa eta oinarrizko kontzeptuak

 • Enpresaren jarduerarako beharrezkoak diren materialak erosi eta ekoizpen edo merkaturatze prozesu bakoitza hasten denera arte biltegiratzea. Erosketa egiten denetik produktua saltzen den arteko epea.
 • Enpresak biltegiratzen dituen materialak izakinak dira eta mota desberdinekoak izan daitezke: lehengaiak, erdilandutako produktuak, landutako produktuak, salgaiak eta abar. Izakin hauek izateak kostu batzuk eragiten ditu eta enpresa minimizatzen saiatu behar du; mota desberdinetako kostuak daude: eskaera kostua, mantenimendu kostua, inbentario kostua eta stock haustura.
 • Eskaera hobezina: enpresak epe bakoitzeko inbentario kudeaketako kostu totalak minimizatzeko erosi behar duen material kopurua. Hau dena kudeatzeko ABC eta JIT sistema erabiltzen dira, adibidez.
 • Biltegiko izakinak irizpide desberdinen arabera balora daitezke: PMP(batezbesteko prezio ponderatua), FIFO (Lehena sartzen lehena ateratzen) eta LIFO(Azkena sartzen lehena ateratzen).

5.2. Osagarriak

 • Oinarrizko 3 alderdiz osatzen da:
  • Lehenik ekoizpen departamentuak edo merkataritza departamentuak behar dituen produktuak erosten ditu. Kontuan izan beharrekoa: prezioa, kalitatea, entrega epea, ordainketa baldintzak, saldu ondorengo zerbitzua eta abar. Beste era batera esanda, hornitzailea aukeratu behar du.
  • Ezinbestekoa da biltegiak izatea, bai aurrez erosi dugun materiala gordetzeko, bai ondoren ekoiztutakoa. Sailkatu eta kudeatzeko antolaketa sistema bat beharrezkoak izango dira.
  • Derrigorrez inbentario kudeaketa bat ere egin beharko da. Izakin kopuru bat mantendu beharko da eta eskaera erritmoa zehaztu.

5.3. Hornikuntza zikloa

 • Erosketa egiten den unetik produktuak bezeroei saltzen zaien unera arteko denbora tartea da. 
 • Tarte hori oso desberdina izango da enpresa ekoizlea edo merkataritza enpresa bada.

5.4. Izakinak: kontzeptua

 • Def: Enpresa batek biltegi batean dituen eta hornikuntza-kudeaketaren barruan ezinbesteko funtzio batzuk betetzen dituzten materialak. Stock edo inbentario ere deitzen zaie.

5.5. Inbentario motak

 • Lehengaiak
 • Produktu erdilanduak
 • Produktu amaituak
 • Merkataritzako salgaiak (erosi eta transformaziorik gabe saldu)
 • Beste ustiapenak (erregaiak, ordezko piezak…)
 • Azpiproduktuak + hondakinak +Material berreskuragarriak

5.6. Eskari motak

 • Eskari independientea: Merkatuak eragiten du zuzen-zuzenean: produktu bukatuak, repuestoak… Merkatuak berez eskatu ohi ditu.
 • Eskari dependientea: Beste produktu batzuen eskarira lotuta dago. Merkatuak ez ditu berez eskatzen, beste ondasun batzuk daude erdian.

5.7. Inbentarioa

  • Material pilaketa bat da eta bere helburu nagusia enpresaren lana ahalbidetzea da eta bezeroen eskariei erantzun egokia ematea.
  • Inbentario sistema batean ANTOLAKETA bat behar du, arauak, politikak, mantenu prozedurak eta kontrola.
 • Sistema honi hurrengoa dagokio:
  • Eskariak ordenatu eta jaso.
  • Eskari bakoitzaren tamaina eta ordena eman behar deneko une egokiena.
  • Informazioa eguneratuta mantendu, zer eskatu den, zenbat, nori…

5.8. Inbentarioen helburuak

 • Arriskuak minimizatzea. Normalean produktu bukatuen eskari kopurua ez da ziurra:
  • Eskaria bat-batean haziko balitz, produktu bukatuen kopuruak ezingo zion erantzun eskari horri.
  • Biltegiko lehengaiak ahitzen badira, enpresak ezingo du produzitzen jarraitu.
 • Erosketa eta produkzio kostuak merketu.
  • Zenbaitetan «loteka» funtzionatzea komeni da, hau da, lote handi bat fabrikatu eta ez berriz besterik fabrikatu lehenengoa ia bukatuta egon arte.
  • Lehengaiak erosterakoan lote handi bat erostea komenigarriagoa izan daiteke, deskontuak aprobetxatu ahal izateko
 • Eskari eta eskaintza aldaketak aurreikusi.
  • Zenbaitetan aurreikusi egiten da aldaketa hori.
  • Promozio batek eskaria haziko duela aurreikusten da.
  • Urtaroaren arabera (nekazal gaietan, adibidez) edo zenbait produktu bukatu (helatuak, bentiladoreak, adibidez) eskari aldaketak egongo dira.
 • Produktuaren garraioa eta banaketa erraztu.
  • Produkzioa biltegiratu beharko da, loteka garraiatua izan arte.
  • Beste horrenbeste gertatzen da produktua bukatu arte, fabrikazio fase ezberdinetan doanean nonbait biltegiratu beharko baita.

5.9. Inbentarioen maila hobezina jakiteko

 • Kostuak kontuan hartu behar dira, biltegiratze edo mantentze kostuak
  • Biltegia hazten den neurrian, inmobilizatuta dagoen finantza baliabideen maila ere hazi egingo da.
  • Gainera lokala alokatu edo erosi egin beharko da (biltegia, pilatutako produktuen kontrola, aseguruak…).
  • Zenbat eta stock handiagoa, kostu guzti hauek handiagoak izango dira.
 • Stock haustura dagoenean
  • Enpresa inbentariorik gabe geratu da.
  • Produktu bukaturik gabe geratu bada, bezeroa ez da gustura geratuko eta agian beste norabaitera joko du.
  • Lehengairik gabe geratu bada, produkzio prozesua geratu egingo da. Egoera hau luzatuko balitz, produktu bukatuen stock haustura ere eragingo luke.

5.10. Inbentarioen kostuak eta tamaina

 • Kostuak kontuan hartuta zera komeni da
 • Orokorrean, inbentario handiak interesatzen dira
  • Eskaria egitearen kostua handia denean.
  • Biltegiratze kostuak txikiak direnean.
  • Eskari handiak eginez (guk), deskontuak egiten dizkigute.
  • Eskariaren (guri) hazkunde nabarmena espero dugu.
  • Prezio igoera handia espero da.
 • Inbentario txikiak komeni dira
  • Biltegiratze kostuak handiak dira eta eskarienak txikiak.
  • Enpresaren eskaria egonkorra da eta ez da bat-bateko eskari bat espero.
  • Hornitzaileak konfiantzazkoak dira eta ez dugu hornitzeko zailtasunik izango.
  • Ezin da hornitzaileei ordaindu behar zaiena atzeratu eta izakinak finantzatzeko zailtasunak daude.
  • Prezio jaitsiera nabarmenak espero dira.

5.11. Bere esanahiak adierazi

 • Segurtasun stock-a ® Biltegian eduki daitekeen material baten gutxieneko kopurua da. Egoera honetan stock haustura maila oso handia da
 • Gehienezko stock-a ® Biltegian eduki daitekeen material baten gehienezko kopurua da, kontuan hartuz betiere material hori biltegian edukitzeak zein gastu dakartzan
 • Eskaera-Puntua ® Biltegia berriro betetzeko eskaera egin behar den izakinen maila da. Eskaera egiten denean kontuan hartu behar da hornitzaileak eskaera hori ekartzeko tardatuko duen denbora segurtasuneko stock-etik behera ez gelditzeko.
 • Stock haustura ® Enpresa izakinik gabe gelditzen denean. Arazo honi ekidin egin behar zaio, kostu handia suposatuko baitio, bai produkturik ez duelako, bai lehengairik ez duelako eta ezin duelako ekoiztu…

5.12. Inbentarioen kudeaketako Wilson-en eredua

 • 1915: F. W. Harris-ek garatu zuen eredua.
 • Wilson izeneko konsultore eta aholkulari baten ahaleginei zor zaio. Horregatik Wilsonen eredua ere esaten zaio Harris-ek garaturiko eredu honi.
 • Baldintzak
  • Produktuaren eskaria konstantea da, uniformea eta ezaguna. Beste era batera esanda, biltegitik beti kantitate bera ateratzen da.
  • Eskaria egin zen unetik jaso bitartean (hornidura epea) pasatzen den denbora konstantea da.
  • Prezioa independientea da. Kantitateak ez dio eraginik egiten.
  • Mantentzearen kostua inbentarioaren bolumenarekin lotuta dago.
  • Almazenean loteka eskatzen da eta eskari bakoitza egiteagatik ordaintzen dena konstantea da.
  • Ez du stock hausturarik gertatu behar.
 • Inbentarioaren kudeaketak gutxieneko stock-a eta gehienezko stock-a zehaztu behar ditu eta, eskaera puntua markatu. Wilson-en ereduak epe hobezina inbentarioen kudeaketa-kostua minimizatzen duen hori dela dio  
 • Zenbat eta txikiagoa izan eskaria, gehiagotan eskatu beharko dugu (eskariak egitekoan gastuak hazi egingo dira) biltegi maila txikiagoa dago (mantentze kostua txikiagoa da).
 • Eskariaren tamaina handia bada, biltegi maila ere horrela izango da eta mantentze kostua ere bai, baina urtean egiten den eskarien kopurua eta bere kostua txikiagoa izango da. Wilson-en ereduak eskariaren tamaina identifikatu nahi du, kostua ahalik eta murritzena izan dadin.

5.13. Inbentarioen kudeaketarako JIT (Just-in-time) sistema

 • JIT edo “Just-in –time” sistema ® Ekoizpen kudeaketako eta horniketa-kudeaketako sistema integratua da. Japonian garatu zen 80. urteetan eta, ondoren, AEBetan aplikatu zen. Gaur egun, mundu mailako enpresek erabiltzen dituzte.
 • Sistema honen arabera, enpresak ez du produkturik ekoizten produktu hori behar den arte, hau da, bezero eskaera edo fabrikazio agindu bat egon arte ez da ekoizten. Sistema honen oinarrizko helburua da inbentarioan dauden izakinen kopurua murriztea, bezeroek egindako eskaerak edo fabrikazio aginduak berehala asetu ahal izateko. JIT inbentarioa ekoizpenaren eta enpresa horniketa era eraginkorrean funtzionamenduan mantentzeko gutxieneko izakinen-maila da. Xedea mantenimendurako ahalik eta baliabide gutxienak eskaintzea, ekoizpen eta entrega-epeak murriztea eskaera aldaketei berehala erantzunez eta arazo operatiboak berehala identifikatzen dituen kalitateko sistema integratu bat izanez.

5.14. Inbentarioen kudeaketako ABC eredua

 • Eredu hau enpresa batek produktu barietate handia duenean eta produktu bakoitzari behar duten denbora eta baliabideak eskaini ezin diezaiokeenean erabiltzen den garrantziaren araberako sailkapena da. Izakin kategoria bakoitzak kontu maila diferentea behar du. Zenbat eta handiagoa izan inbentarioan sartutako elementuen balioa zorrotzagoa izan beharko du kontrola. Hiru kategoriatan sailkatzen ditu:
  • A izakinak: Inbertsioari begira, artikulu garrantzitsuenak, biltegiko %20a izan arren, izakin totalaren %60 eta %80aren artean daude. Unitate kopuru txiki hori kontrolatuz, biltegiko gehiengoa kontrolatuta izango genuke. Hornikuntzarako balio ekonomiko garrantzitsua dute eta Ibilgetuaren baliabide kopuru handiagoa erabiltzen dutenez, OSO ZORROTZ KONTROLATU behar dira.
  • B izakinak: Enpresarentzat ez dira hain garrantzitsuak. Kontrol sistema bat mantendu behar da, baina ez aurrekoa bezain zorrotza. Biltegiko produktuen %30a izan daitezke, eta biltegiko balioaren %10 eta %20 artean egon daitezke.
  • C izakinak: Horniketa kudeaketarako garrantzi gutxiago duten izakinak. Enpresaren izakinen %50 ordezkatzen dute, baina biltegiaren balio totalaren %5 edo %10 baino gutxiago.

5.15. Orbegozo Sozietate Mugatuak urtean 225.000 kg erremolatxa behar ditu bere ekoizpenerako eta lehengai hori 4,5 €/kg prezioan erosten du...

5.16. Aurreko adibideko enpresak 10 eguneko hornikuntza-epea du eta bere segurtasuneko stock-a 3.750 kg-koa da...


Izakinen balorazioa: PMP, FIFO eta LIFO

Izakinen balorazio irizpide ezberdinak daude: PMP, FIFO eta LIFO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Kont

Sarrera

Irteera

Izakinak

 

 

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.17. Olza Sozietate Kooperatibak 10 idazteko makina erosi ditu gero saltzeko asmoz...


5.18. Casero S.A.-k produktu bat 100 unitateko ekoizpen loteetan fabrikatzen du...

5.19. EUSKOBRIKO S.A. enpresak burdingintzaren arloan banatzaile handizkari bezala dihardu. Torlojuen biltegia kudeatzeko ez daki zein metodo erabili: FIFO, LIFO edo BPA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIFO

Data

Kont

Sarrera

Irteera

Izakinak

 

 

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

1

Has.Iz.

-

-

-

-

-

-

5.000

0,02

100

9

Erosketa

5.000

0,04

200

-

-

-

5.000

5.000

10.000

0,02

0,04

100

200

300

12

Salmenta

-

-

-

5.000

1.000

6.000

0,02

0,04

100

40

140

4.000

0,04

160

15

Erosketa

8.000

0.06

480

-

-

-

4.000

8.000

12.000

0,04

0,06

160

480

640

19

Salmenta

-

-

-

4.000

6.000

10.000

0,04

0,06

160

360

520

2.000

0,06

120

22

Erosketa

4.000

0,01

 

-

-

-

2.000

4.000

6.000

0,06

0,01

120

40

160

28

Salmenta

-

-

-

2.000

3.000

5.000

0,06

0,01

120

30

?

1.000

0,01

10

22ko erosketaren prezioa ez dakigunez, buruketa ezin dugu bukatu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFO

Data

Kont

Sarrera

Irteera

Izakinak

 

 

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

1

Has.Iz.

-

-

-

-

-

-

5.000

0,02

100

9

Erosketa

5.000

0,04

200

-

-

-

5.000

5.000

10.000

0,02

0,04

100

200

300

12

Salmenta

-

-

-

5.000

1.000

6.000

0,04

0,02

 

200

20

220

4.000

0,02

80

15

Erosketa

8.000

0,06

480

-

-

-

4.000

8.000

12.000

0,02

0,06

80

480

560

19

Salmenta

-

-

-

8.000

2.000

10.000

0,06

0,02

480

40

520

2.000

0,02

40

22

Erosketa

4.000

0,01

 

-

-

-

2.000

4.000

6.000

0,02

?

40

?

?

28

Salmenta

-

-

-

4.000

1.000

5.000

?

0,02

 

120

20

?

1.000

0,02

20

22ko erosketaren prezioa ez dakigunez, 28ko salmentaren zenbatekoa ezin dugu kalkulatu, baina bukaerako izakinen balioa bai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMP

Data

Kont

Sarrera

Irteera

Izakinak

 

 

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

1

Has.Iz.

-

-

-

-

-

-

5.000

0,02

100

9

Erosketa

5.000

0,04

200

-

-

-

5.000

5.000

10.000

0,02

0,04

0,03

100

200

300

12

Salmenta

-

-

-

6.000

0,03

180

4.000

0,03

120

15

Erosketa

8.000

0,06

480

-

-

-

4.000

8.000

12.000

0,03

0,06

0,05

120

480

600

19

Salmenta

-

-

-

10.000

0,05

500

2.000

0,05

100

22

Erosketa

4.000

0,01

 

-

-

-

2.000

4.000

6.000

0,05

?

100

?

?

28

Salmenta

-

-

-

2.000

3.000

5.000

0,06

?

120

?

?

1.000

?

?

22ko erosketaren prezioa ez dakigunez, buruketa ezin dugu bukatu.

5.20. Rivera Sozietate Kooperatiboan 07/01 datarekin produktu baten 17.000 unitate ditugu 75 €/u-ko prezioan...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIFO

Data

Kont

Sarrera

Irteera

Izakinak

 

 

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

1

Has.Iz.

-

-

-

-

-

-

17.000

75

1.275.000

7

Erosketa

2.000

85

170.000

-

-

-

17.000

2.000

19.000

75

85

1.275.000

170.000

1.445.000

25

Erosketa

1.200

77

92.400

-

-

-

17.000

2.000

1.200

20.200

75

85

77

1.275.000

170.000

92.400

1.537.400

28

Salmenta

-

-

-

3.000

75

225.000

14.000

2.000

1.200

17.200

75

85

77

1.050.000

170.000

92.400

1.312.400

Lehena sartzen, lehena ateratzen. Izakinak biltegitik ateratzen dira sartu zirenaren orden berean. Kasu honetan izakinen azkeneko irteera baloratzen dugu kontuan hartuta sarrera ordena eta bere prezioak, lehenago sartutako produktuen prezioa hartuz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFO

Data

Kont

Sarrera

Irteera

Izakinak

 

 

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

1

Has.Iz.

-

-

-

-

-

-

17.000

75

1.275.000

7

Erosketa

2.000

85

170.000

-

-

-

17.000

2.000

19.000

75

85

1.275.000

170.000

1.445.000

25

Erosketa

1.200

77

92.400

-

-

-

17.000

2.000

1.200

20.200

75

85

77

1.275.000

170.000

92.400

1.537.400

28

Salmenta

-

-

-

1.200

1.800

3.000

77

85

92.400

153.000

245.400

17.000

200

17.200

75

85

 

1.275.000

17.000

1.292.000

Azkena sartzen, lehena ateratzen. Izakinen irteera-balioa sartu ziren azkenekoen prezioa da. Beraz, izakinak biltegitik ateratzen dira sartu zirenaren kontrako ordenean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMP

Data

Kont

Sarrera

Irteera

Izakinak

 

 

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

1

Has.Iz.

-

-

-

-

-

-

17.000

75

1.275.000

7

Erosketa

2.000

85

170.000

-

-

-

17.000

2.000

19.000

75

85

76,05

1.275.000

170.000

1.445.000

25

Erosketa

1.200

77

92.400

-

-

-

17.000

2.000

1.200

20.200

75

85

77

76,11

1.275.000

170.000

92.400

1.537.400

28

Salmenta

-

-

-

3.000

76,11

228.330

17.200

76,11

1.309.092

5.21. Hidalgo S.A.-k 2004ko martxoaren lehen hamabostaldian honako operazioak egin ditu:

Artikulua:

Gehiengo Stock-a

Balorazio-irizpidea: fifo

Erreferentzia

Gutxieneko Stock-a

Eskaera puntua:

Hornitzailea

Segurtasuneko Stock-a

Entrega epea:

Data

Kontzeptua

Sarrera

Irteera

Izakinak

 

 

Kopuru

Prezio

Balio

Kopuru

Prezio

Balio

Kopuru

Prezio

Balio

01/03/24

Hasierako izak

 

 

 

 

 

 

10

50

500

04/03/24

Erosketak

11

80

880

 

 

 

10

11

21

50

80

500

880

1.380

10/03/24

Salmentak

 

 

 

10

5

15

50

80

500

400

900

 

6

 

80

 

480

 

Artikulua:

Gehiengo Stock-a

Balorazio-irizpidea: lifo

Erreferentzia

Gutxieneko Stock-a

Eskaera puntua:

Hornitzailea

Segurtasuneko Stock-a

Entrega epea:

Data

Kontzeptua

Sarrera

Irteera

Izakinak

 

 

Kopuru

Prezio

Balio

Kopuru

Prezio

Balio

Kopuru

Prezio

Balio

01/03/24

Hasierako izak

 

 

 

 

 

 

10

50

500

04/03/24

Erosketak

11

80

880

 

 

 

10

11

21

50

80

500

880

1.380

10/03/24

Salmentak

 

 

 

11

4

15

80

50

880

200

1.080

 

6

 

50

 

300

 

Artikulua:

Gehiengo Stock-a

Balorazio-irizpidea: pmp

Erreferentzia

Gutxieneko Stock-a

Eskaera puntua:

Hornitzailea

Segurtasuneko Stock-a

Entrega epea:

Data

Kontzeptua

Sarrera

Irteera

Izakinak

 

 

Kopuru

Prezio

Balio

Kopuru

Prezio

Balio

Kopuru

Prezio

Balio

01/03/24

Hasierako izak

 

 

 

 

 

 

10

50

500

04/03/24

Erosketak

11

80

880

 

 

 

10

11

21

50

80

65.71

500

880

1379.7

10/03/24

Salmentak

 

 

 

15

65.71

985.65

6

65.71

394.26

5.22. IBERTOLA E.A. enpresak, KATA produktuarekin erlazionatutako eragiketa hauek burutu ditu urtarrilean:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIFO

Data

Kont

Sarrera

Irteera

Izakinak

 

 

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

1

Has.Iz.

-

-

-

-

-

-

1.000

20

 20.000

4

A.Salmenta

-

-

-

350

20

7.000

650

20

13.000

8

B.Salmenta

-

-

-

475

20

9.500

175

20

3.500

11

C.Erosketa

500

22

11.000

-

-

-

175

500

675

20

22

3.500

11.000

14.500

16

A.Salmenta

-

-

-

175

100

275

20

22

3.500

2.200

5.700

400

22

8.800

18

B.Salmenta

-

-

-

150

22

3.300

250

22

5.500

19

D.Erosketa

300

23

6.900

-

-

-

250

300

550

22

23

5.500

6.900

12.400

25

A.Salmenta

-

-

-

250

250

500

22

23

5.500

5.750

11.250

50

23

1.150

 

 • (28-20)·350=2.800
 • (30-20)·475=4.750
 • (29-20)·175=1.575
 • (29-22)·100=700
 • (31-22)·150=1.350
 • (32-22)·250=2.500
 • (32-23)·250=2.250
Denera: 15.925 €

Baina egin ditugun salmentak ez ditugu kostu prezioan saldu eta horrek irabazi batzuk ekarri dizkigu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFO

Data

Kont

Sarrera

Irteera

Izakinak

 

 

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

1

Has.Iz.

-

-

-

-

-

-

1.000

20

 20.000

4

A.Salmenta

-

-

-

350

20

7.000

650

20

1.200

8

B.Salmenta

-

-

-

475

20

9.500

175

20

3.500

11

C.Erosketa

500

22

11.000

-

-

-

175

500

675

20

22

3.500

11.000

14.500

16

A.Salmenta

-

-

-

275

22

6.050

175

225

400

20

22

3.500

4.950

8.450

18

B.Salmenta

-

-

-

150

22

3.300

175

75

250

20

22

3.500

1.650

5.150

19

D.Erosketa

300

23

6.900

-

-

-

175

75

300

550

20

22

23

3.500

1.650

6.900

12.050

25

A.Salmenta

-

-

-

300

75

125

500

23

22

20

6.900

1.650

2.500

11.050

50

20

1.000

 • (28-20)·350=2.800
 • (30-20)·475=4.750
 • (29-22)·275=1.925
 • (31-22)·150=1.350
 • (32-23)·300=2.700
 • (32-22)·75=750
 • (32-20)·250=1.500

Denera: 15.775 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMP

Data

Kont

Sarrera

Irteera

Izakinak

 

 

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

Kop

P

Balioa

1

Has.Iz.

-

-

-

-

-

-

1.000

20

 20.000

4

A.Salmenta

-

-

-

350

20

7.000

650

20

1.200

8

B.Salmenta

-

-

-

475

20

9.500

175

20

3.500

11

C.Erosketa

500

22

11.000

-

-

-

175

500

675

20

22

21,48

3.500

11.000

14.500

16

A.Salmenta

-

-

-

275

16,8

4.620

400

21,48

8.592

18

B.Salmenta

-

-

-

150

16,8

2.520

250

21,48

5.370

19

D.Erosketa

300

23

6.900

-

-

-

250

300

550

21,48

23

22,31

5.370

6.900

12.270

25

A.Salmenta

-

-

-

500

22,31

10.090

50

22,31

1.115,5

 

 • (28-20)·350=2.800
 • (30-20)·475=4.750
 • (29-21,48)·275=2.068
 • (31-21,48)·150=1.428
 • (32-22,31)·500=4.845

Denera: 15.891 €

5.23. (HAUTAPROBAK-06-07-ekaina) Enpresa batek zigilu-makinak ekoizten ditu: Ery 789 produktuan, aurtengo urtarrilean honako mugimendu hauek erregistratu dira:

 • 01-01: Hasierako izakinak: 510 unitate, 0,35 €-tan
 • 05-01: Asio erosketa: 1.000 unitate, 0,48 €-tan
 • 10-01: Prini erosketa: 280 produktu 0,58 €-tan. 
 • 15-01: Erretiri salmenta: 820 unitate, bakoitza 1,10 €-tan.
 • 20-01: Poluti salmenta: 100 unitate, bakoitza 1,20 eurotan.
 • 28-01: Gurmendri erosketa: 210 unitate, bakoitza 0,55 €-tan.
Bete ezazu biltegiko fitxa FIFO eta Batezbesteko Prezio Ponderatuaren (BPP) balorazio metodoak erabiliz, eta adierazi urtarrila bukaerako unitate kopurua eta izakinen balioa.

5.24. (HAUTAPROBAK 05-06-ekaina) Txakolin ekoizle batek botilak biltegiratzen ditu. Hona hemen datu batzuk: 1.000 botilako gutxieneko stock-a mantentzen du. Produkzio garaian astean kontsumitutako botilak 1.000 dira eta eskaera egiten duen bakoitzean hilabeteko kontsumorako eskatzen du. Botilak heldu arte hamabost egun igarotzen dira.

Datu hauekin kalkula ezazu:

1. Eskaera puntua
2. Batez besteko stock maila
3. Errotazio indizea
4. Adierazpen grafikoa egin

5.25. (HAUTAPROBAK 04-05-uztaila) ITSASMIR enpresak hilero 200 unitate kontsumitzen du. Ezarritako segurtasun stocka 50 unitatekoa, hornikuntza epea astebetekoa eta eskaera kopurua hilabetean kontsumitzen dena izanik, kalkula itzazu:

 • 1. Eskaera puntua
 • 2. Biltegiratutako stockaren batezbesteko maila
 • 3. Errotazio indizea
 • 4. Batezbesteko biltegiratze epea
 • 5. Egin eta azaldu enpresa honetan ager daitezkeen egoera posibleen irudikapen grafikoa
 • 6. Enpresa honetan ezarri dira segurtasun stock batzuk. Zergatik?

5.26. (HAUTAPROBAK 03-04-ekaina) PUSKAS S.A. enpresak surf egiteko oholak egiten ditu. Hilean, haritzez egindako 1.000 ohol kontsumitzen ditu. Ezarritako segurtasun stock-a 150 unitatekoa da eta hornikuntza epea 15 egunekoa, eta eskaera egitean bi hilabeteri dagokion kontsumoaren kopuru bera eskatzen da. Kalkula itzazu:

 • 1. Eskaera puntua.
 • 2. Biltegiratutako stock-aren batezbesteko maila.
 • 3. Errotazio indizea.
 • 4. Azal ezazu grafikoki.

5.27. (HAUTAPROBAK 02-03- ekaina) Bere esanahiak adierazi:

 • 1. Segurtasun stock-a
 • 2. Stock optimoa
 • 3. Stock haustura

5.28. (HAUTAPROBAK 02-03- ekaina) EUSKOBRIKO E.A. enpresak burdingintzaren arloan banatzaile handizkari bezala dihardu. Torlojuen biltegia kudeatzeko ez daki zein metodo erabili: FIFO, LIFO edo BPA.

 • Ekainak 1: biltegian 5.000 torloju zegoen, bakoitza 0,02 eurotan baloratuta.
 • Ekainak 9: 5.000 torloju bakoitza 0,04 euro kostatu zaiolarik.
 • Ekainak 12: 6.000 torloju saltzen du.
 • Ekainak 15: 8.000 torloju erosten du unitate bakoitzeko 0,06 euro ordaindu duelarik.
 • Ekainak 19: 10.000 torloju saltzen du.
 • Ekainak 22: 4.000 torloju erosten du.
 • Ekainak 28: 5.000 torloju saltzen du.
Hiru metodo erabiliz, kalkulatu eragiketak amaitu eta gero, torlojuen biltegiaren balioa eta izakinen kopurua.

5.29. (HAUTAPROBAK 01-02- uztaila) IBERTOLA E.A. enpresak, KATA produktuarekin erlazionatutako eragiketa hauek burutu ditu urtarrilean:

DATA

MUGIMENDUA

01-01

Hasierako izakinak: 1.000 un.x20/unitatea

04-01

A bezeroari salmenta: 350 un.x28/unitatea

08-01

B bezeroari salmenta: 475 un.x30/unitatea

11-01

C hornitzaileari erosketa: 500 un.x22/unitatea

16-01

A bezeroari salmenta: 275 un.x29/unitatea

18-01

B bezeroari salmenta: 150 un.x31/unitatea

19-01

D hornitzaileari erosketa: 300 un.x23/unitatea

25-01

A bezeroari salmenta: 500 un.x32/unitatea

Bete ezazu biltegiko fitxa batez besteko Prezio (PMP) eta FIFO irizpideak erabiliz.

5.30. (HAUTAPROBAK 01-02-ekaina) PUSKA E.A. enpresak osagai bateko 1.000 unitate kontsumitzen ditu hilean. Ezarritako segurtasun stock-a 150 unitatekoa bada, hornikuntza epea 15 egunekoa izanik eta eskaera bolumena 2.000 unitatekoa, kalkula itzazu:

 • 1. Eskaera puntua
 • 2. Biltegiratutako stock-aren batez besteko maila
 • 3. Errotazio indizea
 • 4. Azal ezazu grafikoki
5.2. buruketa bezala da!!!!!!!!!!!!!!!!!

koroirastorza.com-3. ebaluazioa-5. gaia

Comments