Pharmacare

 แคริพอร์ เคลียร์ - เทปแต่งแผลชนิดใส 

แคริพอร์ เปเปอร์ - เทปแต่งแผลชนิดเยื่อกระดาษแคริฟิกซ์ สเตรช - แผ่นปิดแผลชนิดผ้าใยสังเคราะห์


 

แคริเมด อินเจค - พลาสเตอร์ปิดแผลหลังฉีดยาหรือเจาะเลือด


แคริแบนด์ โคฮีซีฟ - ผ้ายืดพันแผลมีกาวในตัว

 ผ้าก๊อซใยสังเคราะห์
 ผ้ายืดพันแผล