Jason's Jujubes

 
ลูกอมเจสัน จูจุ๊บ 
รสคลาสสิค 

ลูกอมเจสัน จูจุ๊บ 
รสสมุนไพร
ลูกอมเจสัน จูจุ๊บ 
รสน้ำผึ้งผสมมะนาว
 
ลูกอมเจสัน จูจุ๊บ 
กลิ่นสไปซี่ ออเร้นจ์

 ลูกอมเจสัน จูจุ๊บ 
รสแบล็คเชอร์รี่
ลูกอมเจสัน จูจุ๊บ 
รสลิโคริช
 
ลูกอมเจสัน จูจุ๊บ 
รสเปปเปอร์มิ้นต์