iVITO s. r. o.
Svetlá 7
811 02  Bratislava

T:  +421 2 2102 5315
  F:  +421 2 2102 5315  
  E:  ivito@ivito.sk          
 W:  www.ivito.sk           

     IČO: 47 701 862               
     DIČ: 2024049687             

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 97792/B


Prevádzkovateľ:

www.klientom.sk