Cennik zajęć:
  • dla uczestników indywidualnych - 40 zł od osoby za jedne zajęcia:
    - przy rezerwacji pakietu na 5 zajęć - rabat 20%,
    - rozliczane ze Szkołą Narciarską LIDER,
  • dla członków Klubu Narciarskiego LIDER - w ramach składki członkowskiej Klubu,
  • dla członków/klientów Szkoły Narciarskiej Słoneczna Dolina - w ramach bezpośrednich uzgodnień ze szkołą,
  • dla członków innych organizacji lub stowarzyszeń - w ramach indywidualnych uzgodnień na szkolenia grupowe:
    - rozliczane ze Szkołą Narciarską LIDER
UWAGA:
W przypadku uczestnictwa innego niż indywidualne, z wymienionych powyżej, każdorazowo weryfikacji poddane zostaną dane uczestnika w kontekście jego przynależności do wskazanej przez niego organizacji. W przypadku braku potwierdzenia przynależności, uczestnik będzie uznany za uczestnika indywidualnego.

lider    iasw   ffe   sd      sitn