Jakob Envall

Utbildare i Webbutveckling, Gränssnittsdesign och Medieproduktion.


Välkommen!
På denna webbplats hittar du med hjälp av menyn till vänster kursytor för alla mina kurser.

På en kursyta hittar du allt från kursplaner, betygskriterier till olika former av övningsuppgifter. Dock är många av dessa inte tänkta att vara helt fristående utan kombineras med olika former av teorigenomgångar samt genomgångar där jag med hjälp av en dator kopplad till projektor visar hur du gör olika moment eller använder olika program och funktioner.


Kontaktuppgifter
Jakob Envall
IT-Gymnasiet Uppsala
Rapsgatan 8
754 50 Uppsala

E-post: jakob.envall@it-gymnasiet.se
Växel: 018-18 22 70
Arbetslag: 018-18 22 95