Samh A 3D

Samhällskunskap A

Sam A är en 100p-kurs som ska ge dig inblick i hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar. Även internationella relationer och hur olika aktörer på den internationella arenan påverkar händelserna i vår omvärld kommer att tas upp. Vi kommer att bevaka och diskutera aktuella händelser under årets gång.

Kursen är tvärvetenskaplig och tar upp hur politik, samhällsekonomi och ekologi hänger ihop och hur olika samhällsfrågor och internationella relationer påverkas av den enskildes och olika gruppers agerande. Den tar även upp massmediekunskap och mediernas makt i samhället.

Vi kommer att arbeta en hel del med olika samhällsvetenskapliga begrepp och metoder.

Arbetssätt:   Klassrumsdiskussioner är en vanligt förekommande form, genomgångar och/eller egen kunskapsinhämtning från olika källor förekommer i den omfattning klassen och lärare bestämmer gemensamt. Det kommer att förekomma ett antal pedagogiska rollspel, ev. debattövningar, samhällsvetenskaplig metod kommer att tränas bl.a. genom en skriftlig analyserande uppgift samt genom en egen undersökning av något slag.

Vi kommer även att göra ett flertal studiebesök, exempelvis på åsiktsmässan, mötesforum, Sveriges riksdag och ev. tingsrättsbesök.

Examinationsformer:

·         Skriftliga prov och läxförhör

·         Skriftlig rapport

·         Skriftliga och muntliga reflektioner

·         Muntliga redovisningar i seminarieform

·         Muntligt och aktivt deltagande i lektionsarbetet

·         Diskussioner och ev. debattövning

 

 Se en särskild flik med schema för terminen
  
En kurs som ger dig grundläggande kunskaper om hur samhället fungerar.

Tidigare meddelanden

  • Stockholmsbesöket 6/11 På tisdagen den 6/11 kommer vi att åka till Stockholm och besöka Riksdagen samt Naturhistoriska museet. Ni får ta med pengar till lunch alternativt packa med en matlåda för ...
    Inlagd 23 okt. 2012 02:39 av Okänd användare
Visar inlägg 1 - 1 av 1. Visa mer »