Domovská stránka

Nabídka kurzů v době udržitelnosti projektu „Aplikace současných vědeckých poznatků v moderním stravování“

ISŠ-COP Valašské Meziříčí nabízí kurzy pro pracovníky v potravinářství a vedoucí potravinářských provozoven.

V období od září 2010 do ledna 2013 probíhala na ISŠ-COP Valašské Meziříčí realizace projektu „Aplikace současných vědeckých poznatků v moderním stravování“, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu, se zaměřením na zkvalitnění úrovně veřejného stravování a eliminaci zdravotních rizik z alimentárních nákaz. V průběhu jeho realizace vznikly dva pilotní vzdělávací moduly. První z nich byl určen pro personál potravinářských provozoven, např. zaměstnance školních kuchyní, druhý modul byl zaměřen na vzdělávání vedoucích pracovníků potravinářských provozoven a restauračních zařízení. K nově vzniklým vzdělávacím modulům byla vytvořena i jejich e-learningová forma, která se v současné době stává velmi rozšířenou formou studia. Více informací o projektu lze nalézt na jeho webových stránkách (https://sites.google.com/a/isscopvm.cz/hygiena/).

V současné době nabízíme kurzy pro pracovníky v potravinářství a vedoucí potravinářských provozoven formou e-learningu. Během doby udržitelnosti projektu „Aplikace současných vědeckých poznatků v moderním stravování“ bude na ISŠ-COP Valašské Meziříčí realizován jak e-learningový modul Pracovníci v potravinářství, tak i e-learningový modul Management v potravinářství. V případě zájmu, prosím, kontaktujte Mgr. Dagmar Zetkovou (mobil: 608 615 952).


 

Název projektu

Aplikace současných vědeckých poznatků v moderním stravování

Projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Číslo operačního programu: CZ.1.07
  • Číslo prioritní osy: 7.3
  • Název prioritní osy: Další vzdělávání
  • Číslo oblasti podpory: 7.3.2
  • Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
  • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.03/01.0023
Cíl projektu

Zajistit odborné a kvalifikované vzdělání v oblasti ochrany veřejného zdraví u zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné

Cílová skupina
  • zaměstnanci stravovacích služeb
  • vedoucí zaměstnanci stravovacích služeb
Projekt je pilotním ověřením vzdělávacího programu.