TECNOLOGIA INDUSTRIAL I - CURS 2017-18

Aquest curs, els alumnes de 1r de Batxillerat de Tecnologia Industrial, participem al projecte titulat "Taller per a l'atracció i motivació d'escolars a secundària cap a l'enginyeria mitjançant la construcció i operació remota de vehicles submarins (ROVs)", és una iniciativa de la Plataforma Oceànica de Canàries (PLOCAN), en col·laboració amb el grup ViCOROB (Computer Vision and Robotics Group) de la Universitat de Girona.


En aquest projecte estudiants d'Educació Secundària juntament amb els seus professors construiran robots submarins operats per control remot (ROVs) i demostraran la seva destresa en la construcció i maneig dels ROVs en una trobada enfront d'altres centres docents.


Els objectius del projecte són:

  • Introduir als estudiants a la ciència, tecnologia i enginyeria, potenciant conceptes com ara les lleis de Newton, densitat, moment, parell, força, o distribució de masses.
  • Fomentar en els escolars l'interès per la ciència i la tecnologia fent servir l'exploració submarina i la robòtica, com a eina comú que lliga aquests àmbits.
  • Incentivar el treball en equip, respectant valors i potenciant la creativitat.
  • Construir tenint en compte una necessitat tecnològica d'ús marí, respectant el medi ambient i fent servir materials d'ús quotidià.