DEĞERLENDİRME‎ > ‎

ANALİTİK DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI


ÖLÇÜTLER

AZ GELİŞMİŞ

YETERLİ

MÜKEMMEL

İÇERİK

Ana fikir ve amaç yok. Gereksiz ayrıntılara yer vermiş ve düşüncelerini dağınık anlatmış.

Anlatımı açık ve konuya odaklanmış; ancak ayrıntılar sınırlı.

Anlatımı açık konuya odaklanmış, okurun ilgisini çekecek nitelikte ve ayrıntılarla zenginleştirilmiş.

DÜZEN

Fikirleri zayıf ve karmaşık bir yapıda. Yazıların başlangıç ve sonuç bölümleri yok. Düşünceler arası geçişler zayıf.

Kabul edilebilir bir giriş ve sonuç bölümleri var. Ayrıntılar bazı yerlerde kafa karıştırıcı, geçişler iyi ve ne anlatmak istediği açık.

Mükemmel bir yapıya sahip. Giriş ve sonuç bölümleri güçlü, ayrıntılar yerli yerinde kullanılmış. Yumuşak geçişler yapılmış.

ETKİLİLİK

Tekdüze bir anlatım var. Sıkıcı ve canlılıktan yoksun.

İçten; ancak tam anlamıyla konuya yönelmemiş. Metinler hoş ve kabul edilebilir, zaman zaman olayları ikna edici olabiliyor.

Metinlerde kendisini çok iyi yansıtmış. Çok içten ve etkileyici yazmış. Metinler, okuyanları kendine çekiyor.

TÜMCE YAPISI

Okumayı zorlaştıracak kadar karmaşık ve sıkcı, tekdüze anlatımlar kurmuş.

Tümcelerin uzunlukları ve çeşitliliği dar bir alanla sınırlı, bazı noktalarda akıcılığı kaybetse de ilgiyle okunuyor.

Son derece kolay okunan bir akıcılıkta, güçlü ve etkili tümceler kullanmış.

SÖZCÜKLERİN ETKİLİLİĞİ

Önermeler, düşünceler, ayrıntılar karmakarışık. Açık ve anlaşılır sözcükler seçmemiş.

Sıradan bir anlatım olsa da mesajı iletmede yeterli. Sözcükler yeterince anlaşılır ve yerli yerinde kullanımış.

Metinler ilginç ve doğal. Etkili sözcükler ve vurgulamalar kullanmış.