תמונות מספרות
תרשים של שלבי התהליך התעשייתי

תלמידי כיתות ג'- ו' היקרים,
תעשייה ויזמות
אנו ממשיכים בלימודי הטכנולוגיה וכעת אנו בפיתחו של נושא חדש: "תעשייה ויזמות".
בנושא זה נזמן לכם, עיסוק בחשיבה תעשייתית על כל גווניה,
חשיבה המצאתית, יצירתית, ביקורתית ומערכתית- תוך התנסות אמיתית בפיתוח מוצר בדומה למקובל במפעל תעשייתי.
אנו מאחלות לכם למידה פורייה ומצמיחה
שלכם: צוות מדעים

אתר מלווה נושא- בנתיבי הטכנולוגיה
מצגת שלבי התהליך התעשייתי

ייצור הקרונפלקס במפעל תעשייתימצגות מומלצות

  • עיצוביםיצירתייםלמטבח (1).pdf   274k - 13 ביולי 2013, 2:48 על-ידי מיכל קמינקר (גירסה 1)
  • המעגלהתעשייתי.pdf   969k - 13 ביולי 2013, 2:43 על-ידי מיכל קמינקר (גירסה 1)
  • המעגלהתעשייתי.ppt   2233k - 10 ביולי 2013, 13:58 על-ידי מיכל קמינקר (גירסה 1)
מציג 3 קבצים מהדף מצגות מומלצות.
  

קבצי מידע ועבודה

  • תיק מוצר תהליך התיכון.pdf   673k - 13 ביולי 2013, 2:50 על-ידי מיכל קמינקר (גירסה 1)
  • תיק מוצר תהליך התיכון.doc   284k - 7 ביולי 2013, 8:26 על-ידי מיכל קמינקר (גירסה 1)
  • דוח ניסוי.doc   50k - 5 ביוני 2010, 0:13 על-ידי משתמש לא ידוע (גירסה 1)
    ‏שלבי הכנת הניסוי המדעי‏
מציג 3 קבצים מהדף דף חזרה בטכנולוגיה.