הצוות החינוכי

בעלי התפקידים בבית ספר האיריסים לשנה"ל תשע"ז

מנהלת ביה"ס – מיכל קמינקר

סגנית מנהלת ביה"ס – שלומית עקריש


צוות גן א'- ב'

רכזת שכבה גן א' ב' – ריקי למאי

  גן איריסים א' – גלי בוכניק + סייעת 

  גן איריסים ב' – איריס האוסלר-סייעת         

מחנכת א'1 –  תיקי  אנידג'אר                                     

 מחנכת א'2 –   שחר גוזלן

 מחנכת א'3 – אורית גרבוס

 מחנכת ב'1 – מילי מרקן

מחנכת ב'2 – ריקי למאי

מחנכת ב'3 – קרן ארם

צוות ג' ד'
רכז שכבת ג' –ד' רמי שטיינדל

מחנכת ג'1 – רמי שטיינדל + סייעת שוש דנינו                                   

 מחנכת ג'2 – שרון וייס- שלו

 מחנכת ג'3 – הגר אלבז                             

 מחנכת ד'1 – סיגלית ברקוביץ                             

 מחנך ד'2 -  אריאלה רדעי  + סייעות לורנה כפרי ויעל בר

 מחנכת ד'3 -  יעל וייסמן  +    סייעת מלכה דיין    

צוות ה'- ו'
רכזת שכבה- הילה אשכנזי

 מחנכת ד'ה' ו/1 - מירב לחייאני ברקו סייעת- לילי ניסים

 מחנכת ה'2 -   לילך אבוקרט-צרור + סייעת זהבי דונג               

 מחנכת ה'3 -  עדנה רבינוביץ

 מחנכת ה'4 - דנה נמיר                                                                

 מחנכת ו'2 - אושרת בנימין                        

  מחנכת ו'3 – הילה אשכנזי- ויטנברג  + סייעת מירי לוי

מחנכת ו'4- עדי בסל             


צוות טיפול בפרט

    פסיכולוגית ביה"ס – לריסה

    יועצת ביה"ס – דפנה ניב זק

    מורת שילוב - ליז שחורי

   מורת שילוב- בלה הראל   


צוות בינתחומי

    מוסיקה-– אלה קסליוק

    מוסיקה- תמי אנגרט

    תנועה וצליל- ז'אנה לשצ'נסקי

    אסנת חכמון- הכלה כיתות א'                                   

    אנגלית – רוני שטקלר וגל שירה חורי

    חינוך גופני- עליזה לוי ויורם מלניק      

    ערבית – יארא נג'ם                                                               

   הנדסה- רווית אלקסלסי ואירנה פיקולי

   מדעים כיתות א'- ב' - רווית אלקסלסי

   מדעים כיתות ג'- ו' - נטלי עינב

 שפה- מזל ריינס

   אומנות  – מעיין לנג 

רכזי תחום ומקצוע

בטחון, בטיחות וטיולים– יורם מלניק

זה"ב- הגר אלבז                                                                           

מתמטיקה א'- ג'– אורית גרבוס                                                              

מתמטיקה  ד'- ו' – עדנה רבינוביץ

שפה – אריאלה רדעי  

סל תרבות- מיכל  קמינקר                                                  

תל"י – רמי שטיינדל

מחשבים – לילך אבוקרט - צרור

חינוך חברתי – שלומית עקריש ועליזה לוי 


סייעות

    מירי לוי, זהבי דונג, לילי ניסים, לורנה כפרי, יעל בר, שוש דנינו ומלכה דיין

   

מועדונית בית ספרית

רותי זינדר עמותת ניצני גליל

רכזת ומדריכה- חנה עמרן


מנהלה

מזכירות- בתיה יצחק, סיגל לוצקי
אב הבית-מוריס רחמנוב
אם הבית- זילפה אמרז'נוב

 

"חוזק השרשרת שלנו הוא כחוזק כל אחת מהחוליות"

"כל ישראל ערבין זה לזה"