הצוות החינוכי

בעלי התפקידים בבית ספר האיריסים לשנה"ל תשע"ד

מנהלת ביה"ס – נטלי גרונסטדת

סגנית מנהלת ביה"ס – מיכל קמינקר

מנהלת פדגוגית – שלומית עקריש

צוות גן א'- ב'

רכזת שכבה גן א' ב' – מילי מרקן

  גן איריסים א' – גלי בוכניק - סייעת טטיאנה

  גן איריסים ב' – איריס האוסלר-סייעת ברוניה גוסמן        

     מחנכת א'1 –                                    

  מחנכת א'2 –   

  מחנכת א'3 – 

  מחנכת ב'1 – 

     מחנכת ב'2 – 

  מחנכת ב'3 – 


צוות ג' ד'
רכז שכבת ג' –ד' רמי שטיינדל

    מחנכת ג'1 –                                               

  מחנכת ג' 2–

  מחנכת ג'3 –                

  מחנכת ד'2 –                

  מחנך ד'3 -   

  מחנכת ד'4- 

צוות ה'- ו'
רכזת שכבה- הילה אשכנזי

 מחנכת ד'ה'/1- 

 מחנכת ה'2-                

  מחנכת ה'3-    

  מחנכת ה'4-                                                                          

  מחנכת ו'1-                        

  מחנכת ו'2 –

  מחנכת ו'3-        


צוות טיפול בפרט

פסיכולוגית ביה"ס – לריסה

רכזת + שלוב שפה- אבלין רייפן
יועצת ביה"ס – דפנה ניב זק
שילוב מתמטיקה – ליז שחורי
הכלה כיתות א'- ב' - עדי בסל
הכלה כיתות ב' - אסנת חכמון
הכלה- אביטל אונגר

צוות בינתחומי

    מוסיקה-– אלה קסליוק

    מוסיקה- תמי אנגרט

    תנועה וצליל- ז'אנה                                                     

    אנגלית – כיתות ה'-ו':שטקלר רוני         

    אנגלית-כיתות ג'-ד':שרון לוי סבג

    אומנות כיתות א'-ד' – רונית קורן                                                               

    חינוך גופני – עליזה לוי, יורם מלניק

    ערבית – נינה האשם                                                               

   הנדסה בכיתות ב'ג',ד',ה', ו', מצוינות במתמטיקה בכיתות ב'-ו' ומתמטיקה בהתכתבות – אירנה פיקולי/ענבל ארדיטי

    מצויינות ו' מתחלף עם א במחצית.

    מדעים כיתות א'- ב': רווית אלקסלסי

    מדעים כיתות ג'- ו': נטלי עינב

    שפה ה'- ו'  : שלומית עקרישרכזי תחום ומקצוע

     בטחון, בטיחות וטיולים– יורם מלניק                                                                          

    מתמטיקה א'- ג'– ריקי למאי                                                               

    מתמטיקה  ד'- ו' – עדנה רבינוביץ

    שפה– אריאלה רדעי  

    סל תרבות- מיכל                                                   

    תל"י – רמי שטיינדל

    מחשבים – ריקי למאי

    חינוך חברתי – שלומית עקריש ועליזה לוי 


סייעות

    מירי לוי, זהבי דונג, לילי ניסים, קרן שלמה, קרן טביב, אדית אטיאס, מרים אמנוני, מאיה  /טלי ארמה, מלכה דיין

    גאנדי זרנקין

מועדונית בית ספרית

רותי זינדר עמותת ניצני גליל

רכזת ומדריכה- חנה עמרן
מדריכה- מרים אמנוני


מנהלה

מזכירות- בתיה יצחק, סיגל לוצקי
אב הבית-מוריס
אם הבית- זילפה אמרז'נוב
טכנאי מחשבים - יוסי דמרי
 

"חוזק השרשרת שלנו הוא כחוזק כל אחת מהחוליות"

"כל ישראל ערבין זה לזה"