אסטרטגיות חשיבה

סלעים וקרקעות :

אסטרטגיות החשיבה עליהן יושם הדגש במהלך למידת הנושא מידע הולך לעיבוד:

1.        מיון-קיבוץ פריטים על בסיס תכונות משותפות

נלמד לארגן מידע ולשייכו לקטגוריות מוכרות. פעולה זו תיצור הבנה טובה יותר של רכיבי המידע ושל ההבדלים ביניהם וכן ניצור בסיס להכללה ויצירה של קטגוריות חדשות .

נשים לב אם הצלחנו למיין את כל הפריטים ואם לא- נשאל מדוע לא?

נציע דרכים שונות למיון ויתכן שנעדיף דרך מועדפת למיון המידע.

נגלה שהמיון מסייע להבנה טובה יותר של הידע.

 

שפת החשיבה בה נשתמש לחידוד אסטרטגיית החשיבה:

למיין, לסדר, לשייך , להבחין, לשיים, לקבץ, לארגן, לנסח, להגדיר , ההבדל בין... לבין... לזהות, לדרג .

 

נעזר רבות במארגן הגראפי למיון וכן במפת החשיבה לאסטרטגיית  המיון.

 

 

2. השוואה- זיהוי הדמיון והשוני שבין שני דברים או יותר .

 

 נערוך השוואה בין דברים וכך נאפשר הבנה טובה יותר של רכיבי המידע ושל ההבדלים ביניהם. באמצעות ההשוואה נוכל להגיע להכללה של מושגים חדשים ולהבנתם. נסיק מדבר אחד על השני(אנלוגיה). ננתח  את רכיבי המידע ונזהה את הקשרים ביניהם.

נלמד ליצור תבחינים להשוואה ונשתמש בהם לצורך ההשוואה.נארגן את המידע המשווה בעזרת תבחינים וכך נוכל להסיק מסקנות וניצור הכללות .

שפת החשיבה בה נשתמש לחידוד אסטרטגיית החשיבה:  להשוות, להנגיד, לעמת, להבדיל, לסווג, למיין, לזהות נקודות דמיון ושוני, להבחין בין... לבין.... לעומת זאת, ואילו , כמו ש..., כשם ש..., כפי ש... כ , כמו, אולם, אך, אבל, ו, גם, גם...וגם, כמו-כן, בנוסף לכך, בהשוואה ל, בו בזמן ש... בדומה ל... בשונה מ... כך גם, במקביל ל...                                             

                                            למידה מהנה ומאתגרת!

                                                                       אסנת

 

 

 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser