פעילות חקר בנושא איכות הסביבה

צעד אחר צעד....
בשמירה על הסביבה

אנו נמצאים במשבר סביבתי ופגיעה אקולוגית בכל רחבי כדור הארץ. משבר זה נגרם בין היתר בשל כריתת יתר של יערות, דיג מוגזם באוקיינוסים ובימים, הכחדה של מינים רבים של בעלי-חיים וצמחים. אנו רואים כיצד הקרקע המשמשת לגידולים חקלאים נעלמת במהירות ומקורות המים הולכים ומתמעטים. אנחנו צורכים את המשאבים "כאילו אין מחר" או דורות באים...

פיתוח בר קיימא משמעו שימוש נבון ביכולתנו המדעית טכנולוגית ליצירת אורחות חיים.

"מטרת החינוך הסביבתי היא לפתח אוכלוסייה עולמית מודעת ודואגת לסביבה ולבעיות הקשורות בה ואשר יש בידיה את הידע והמיומנויות,    הגישות ,המוטיבציה והמחויבות לעבוד כיחידים או בקבוצות למען מציאת פתרונות לבעיות עכשוויות ומניעת היווצרות בעיות חדשות" (הצהרת בלגרד ,1976)

בפעילות זו ננסה יחד להגדיר את הבעיות הפוגעות בסביבת האדם ונבחן יחד הצעות לפתרונות אפשריים, על מנת שחיינו יהיו טובים ואיכותיים יותר.

שלבי העבודה

בדיון הכיתתי שנערך בכיתה העלנו מספר בעיות הקיימות בנושא איכות הסביבה, בעבודה זו נתמקד במספר בעיות  שהן:

1. זיהום אוויר

  1. מים- זיהום/ חוסר במים ועוד
  2. אשפה/פסולת/פלסטיק
  3. הכחדת בעלי חיים
  4. שימוש במשאבי טבע
  5. כריתת יערות

א.   התחלקו לקבוצות של 3-4 ילדים.

ב.    בחרו בעיה אחת אודותיה תרצו לחקור, פתחו קובץ וורד ופעלו על- פי ההנחיות הבאות:

1. תיאור הבעיה:

בשלב הראשון עליכם לתאר את הבעיה.

הבעיה- תארו בקצרה [עד שני עמודים] מהי הבעיה בה בחרתם להתמקד. בתיאורכם התייחסו למהות הבעיה,לנזקים שהבעיה גורמת, במי או במה היא פוגעת ואיזה סבל נגרם או עלול להיגרם אם הבעיה תמשיך.

בכדי לתאר את העובדות עליכם להיעזר במקורות מידע שונים (מקורות מידע מתוקשבים, אנציקלופדיות, ספרי לימוד, עיתונים וכו').

להלן מספר קישורים לעזרה:

אתר סבבה

זיהום אוויר

עוד על זיהום אוויר

מים

פסולת

בעלי חיים בסכנת הכחדה

דלדול משאבי טבע

כריתת יערות

שמירת הסביבה המלצות

2. הצגת חלופות (פתרונות) לבעיה

לאחר שחקרתם אודות הבעיה, עליכם לחשוב על דרכי פתרונות אפשריים.

ערכו רשימה ובה פרטו פתרונות אפשריים.

3. איסוף מידע על כל חלופה [=פתרון אפשרי]

א. קראו במקורות מידע על כל חלופה וחלופה.

ב. מה ההשערה שלי על התוצאה הצפויה מבחירת החלופה? לאיזה פיתוח בר קיימא היא תוביל?

4. שקילה בין החלופות

הכינו טבלה על- פי הדוגמא הבאה:

החלופה= פתרון

משמעות הפתרון עבורנו

יתרונות

חסרונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5. קבלת ההחלטה

לאחר ששקלתם בין החלופות השונות וגילתם את היתרונות והחסרונות של כל חלופה וחלופה הגיע העת להחליט!!!!!

א.   בחרו בין כל החלופות את החלופה= הפתרון הטוב ביותר עבור הבעיה שהצגתם.

ב.   אילו פרטים עליכם לדעת כדי להוציא אל הפועל את בחירתכם? למשל אל מי לפנות? באילו שעות? מה עלינו להביא? לעשות? להכין?

6.הצגת התהליך בפני הכיתה

 

זהו הגעתם לשלב האחרון וכעת עליכם ללמד את הכיתה על הבעיה שחקרתם ולהציג את הפתרונות שלכם.

בשלב זה עליכם להגיש תוצר מתוקשב באמצעות מצגת ובו יוצגו:

א.   הבעיה שלכם+ מידע קצר אודותיה+ הפתרון שבחרתם.

ב.   עליכם להעביר מסר סביבתי הסברתי בנושא באמצעות פרסומת, עלון הסברה, מצגת, סרטון ועוד.

שימו לב: כדי שהמסר יהיה מעניין ומסקרן הוא חייב להיות קצר ומפתיע. כדאי לשלב בו חידודי לשון, צלילים מעניינים, צבע, רעיון מדליק, שאלות תשובות, ניבים, פתגמים, סיסמאות שקל לזכור.

חקירה נעימה
צוות מדעים
Comments