home‏ > ‏

משימות יומיות ה2

מדעים

הצגת עבודות בנושא טכנולוגיות חלל: בשבוע הבא 4 הקבוצות הנותרות יציגו את הנושאים שלהם על טכנולוגיות חלל. הקבוצות מתבקשות להגיע מוכנות לשיעור!SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  2672k גירסה 1 2 במאי 2015, 13:23 לילך אבוקרט
ĉ
הצג הורד
  748k גירסה 1 9 במאי 2015, 13:46 לילך אבוקרט
ĉ
הצג הורד
  637k גירסה 1 15 במאי 2015, 1:19 לילך אבוקרט
ĉ
הצג הורד
  1830k גירסה 1 18 באפר׳ 2015, 13:15 לילך אבוקרט
ĉ
הצג הורד
  1965k גירסה 1 25 באפר׳ 2015, 13:17 לילך אבוקרט
ĉ
הצג הורד
  32k גירסה 3 21 במרץ 2014, 1:35 אושרת בנימין
ĉ
הצג הורד
  508k גירסה 1 21 במאי 2015, 4:04 לילך אבוקרט
ĉ
הצג הורד
  165k גירסה 1 1 בפבר׳ 2015, 3:45 לילך אבוקרט
ĉ
הצג הורד
  438k גירסה 1 9 בנוב׳ 2014, 9:18 לילך אבוקרט
ć
הצג הורד
  3755k גירסה 1 17 בינו׳ 2015, 5:57 לילך אבוקרט
ć
הצג הורד
  182k גירסה 1 9 במאי 2015, 13:48 לילך אבוקרט
ć
הצג הורד
  2161k גירסה 1 9 בנוב׳ 2014, 5:24 לילך אבוקרט
ć
הצג הורד
  1132k גירסה 1 27 בנוב׳ 2014, 13:19 לילך אבוקרט
ć
הצג הורד
  180k גירסה 1 9 במאי 2015, 13:47 לילך אבוקרט
ć
הצג הורד
  4365k גירסה 1 31 בדצמ׳ 2014, 23:06 לילך אבוקרט
ć
הצג הורד
  194k גירסה 1 9 במאי 2015, 13:47 לילך אבוקרט
ĉ
הצג הורד
  454k גירסה 1 9 במאי 2015, 13:49 לילך אבוקרט
ĉ
הצג הורד
  71k גירסה 1 9 במאי 2015, 13:50 לילך אבוקרט