Välkommen

Denna webbplats är utformad för att förlänga klassrummets erfarenhet och ge bättre tillgång till vad vi gör i klassen. Vår webbplats kommer också att bidra till att bättre förmedla vad som sker i klassen för elever och föräldrar och på så sätt öka tydligheten och kavliten.  
Hjärngympa/Games for the brain:
 

Fish

Det gick inte att hitta webbadressen för gadgetuppgifter

Ett värdefull och roligt programm om hjärnan
Kraften i det omedvetna

Schoolsoft


Det finns bara en dygd i världen och det är medvetande.
Det finns bara en synd och det är okunskap. Rumi 

Helgdagar i Sverige